Medezeggenschap VraagRaak

VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. VraagRaak wil er voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen over dingen die belangrijk zijn in hun leven. Dat zij meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan.

VraagRaak ondersteunt clientenraden, familieverenigingen en ledengroepen van KansPlus bij alle vormen van (mede)zeggenschap, of het nu gaat om medezeggenschap binnen de zorginstelling of de gemeente.

VraagRaak werkt vanuit de Wet Medezeggenschap voor Cliƫnten in Zorginstellingen, oftewel de WMCZ.
Deze wet zegt dat mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers zelf moeten kunnen beslissen over de ondersteuning die zij kunnen krijgen van de instelling.

Voor meer informatie over de ondersteuning van VraagRaak is een programmaboekje gemaakt. Dit boekje is op te vragen bij KansPlus. Mail ons; info@kansplus.nl, of bel naar het landelijk buro (T (030) 236 37 44)