Agenda

Woensdag 20 maart 2019:

Dementietafel Horst

Thema: ‘Een veranderde woon- en zorgbehoefte’ en toch een vertrouwd, veilig en verantwoord thuis Wanneer: woensdag 20 maart Waar: Dienstencentrum Mikado, Deken Creemersstraat 56 te Horst Meer informatie:  In de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de verschillende mogelijkheden om bij een veranderende woon- en zorgbehoefte de woning en de zorg aan te passen om veiligheid en geborgenheid te behouden. De […]

Donderdag 28 maart 2019:

Landelijke bijeenkomst over het kwaliteitskader

Cursusdag in het midden van het land bestemd voor (centrale) cliëntenraden bestaande uit familie en verwanten en voor gecombineerde raden (cliënten en verwanten) op donderdag 28 maart van 10.30 tot 16.00 uur in Houten. De cliëntenraad wordt bijgepraat over het ontstaan van het vernieuwend kwaliteitskader, de doelstelling, werkwijze en het kwaliteitsrapport. Vragen en onderwerpen die beantwoord […]

Zaterdag 6 april 2019:

De Ontmoeting als onderwerp in de jaarlijkse zorgplanbespreking

Op 6 april 2019 organiseert LOV, voor Menswaardige Zorg, een studieochtend voor ouders, andere familieleden en wettelijk vertegenwoordigers van bewoners van zorgorganisaties. Het thema is: De ontmoeting als onderwerp in de jaarlijkse zorgplanbespreking. LOV voor ‘Menswaardige Zorg’ heeft zich onlangs als ledengroep aangesloten bij KansPlus en was voorheen het LOV, het landelijk verbond van ouders […]

Maandag 8 april 2019:

Training voor cliënten/ verwanten voor inzet bij externe visitatie

Alle zorgaanbieders stellen een kwaliteitsrapport op een eens per twee jaar zal dit rapport besproken worden met een aantal externen. Ook cliëntenorganisaties ontvangen regelmatig het verzoek om een of meer personen te leveren die vanuit cliënten- en/of verwantenperspectief kunnen deelnemen aan een externe visitatie. Vanuit de kwaliteitsagenda leiden wij een aantal cliënten en verwanten op […]

Dinsdag 9 april 2019:

Landelijke bijeenkomst over het kwaliteitskader

Cursusdag in het midden van het land bestemd voor (centrale) cliëntenraden bestaande uit familie en verwanten en voor gecombineerde raden (cliënten en verwanten) op dinsdag 9 april 2019 van 18.00 uur tot 21.00 uur in Utrecht. De cliëntenraad wordt bijgepraat over het ontstaan van het vernieuwend kwaliteitskader, de doelstelling, werkwijze en het kwaliteitsrapport. Vragen en onderwerpen […]

Woensdag 15 mei 2019:

Congres Samen Sterk voor Volwaardig leven

Tijdens de eerste editie van dit jaarlijkse congres werken we graag samen met u, mensen die zorg gebruiken, naasten, medewerkers en andere betrokkenen, aan zorg en ondersteuning die past bij de mensen die dat nodig hebben. Bent u ook zo benieuwd welke stappen er zijn gezet met de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor kwaliteit’? En […]