Agenda

Vrijdag 8 december 2017:

Congres cliënten- en verwantenraden: Samen sterk voor kwaliteit

De positie van cliëntenraden en verwantenraden moet sterker worden. Zodat raden meer invloed hebben op keuzes van de organisatie. En daardoor meer invloed hebben op hoe cliënten wonen, werken en leven. Daarom organiseren LFB, Ieder(in), KansPlus/VraagRaak en LSR een congres: Samen sterk voor kwaliteit. Voor wie? centrale cliëntenraden, cluster/regioraden, lokale raden, cliënten, ouders/verwanten, ondersteuners, functionarissen […]

Zaterdag 25 november 2017:

Algemene ledenvergadering KansPlus

KansPlus is toe aan een nieuw strategisch beleidsplan. Niet alleen omdat het vorige meerjarenplan bijna verlopen is, maar omdat een grondige bezinning nodig is over hoe we de komende periode in willen gaan. Het bestuur van KansPlus wil nog geen afgerond voorstel voor een nieuw beleidsplan aan de ALV voorleggen, maar we willen leden nadrukkelijk […]

Vrijdag 24 november 2017:

Vervolg Werkconferentie lokale belangenbehartging VG

Landelijke conferentie regionale belangenbehartiging. Deze conferentie zal, in navolging van de bijeenkomst op vrijdag 10 maart 2017, plaats vinden op vrijdag 24 november 2017 van 15.00 tot 19.00 uur in Utrecht (bij PGO-support). Uitnodiging vervolg Werkconferentie lokale belangenbehartging VG

Donderdag 23 november 2017:

Veldhoven-Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking

KansPlus wil in heel Nederland actieve groepen bij elkaar brengen van mensen die opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Groepen die met elkaar in contact staan, informatie en tips uitwisselen en als het moet samen optrekken voor gezamenlijke doelen. Hoe? Door het organiseren van regionale bijeenkomsten waarbij verschillende belangenbehartigers elkaar ontmoeten. […]

Woensdag 22 november 2017:

Nijmegen – Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking

KansPlus wil in heel Nederland actieve groepen bij elkaar brengen van mensen die opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Groepen die met elkaar in contact staan, informatie en tips uitwisselen en als het moet samen optrekken voor gezamenlijke doelen. Hoe? Door het organiseren van regionale bijeenkomsten waarbij verschillende belangenbehartigers elkaar ontmoeten. […]

Dinsdag 21 november 2017:

Driebergen – Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking

KansPlus wil in heel Nederland actieve groepen bij elkaar brengen van mensen die opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Groepen die met elkaar in contact staan, informatie en tips uitwisselen en als het moet samen optrekken voor gezamenlijke doelen. Hoe? Door het organiseren van regionale bijeenkomsten waarbij verschillende belangenbehartigers elkaar ontmoeten. […]

Maandag 20 november 2017:

Bergen op Zoom – Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking

KansPlus wil in heel Nederland actieve groepen bij elkaar brengen van mensen die opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Groepen die met elkaar in contact staan, informatie en tips uitwisselen en als het moet samen optrekken voor gezamenlijke doelen. Hoe? Door het organiseren van regionale bijeenkomsten waarbij verschillende belangenbehartigers elkaar ontmoeten. […]

Vrijdag 6 oktober 2017:

KansPlus Studiedag Familiebeleid in de VG-sector

Op vrijdag 6 oktober organiseert KansPlus/VraagRaak een studiedag over familiebeleid. Met praktische workshops laten we zien hoe je de rol van familie in de zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking beter kunt organiseren. De studiedag is bedoeld voor cliënten, cliëntenraden, familieverenigingen en voor familie of vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking. Ook zorgprofessionals […]

Zaterdag 16 september 2017:

Jubileumdag KansPlus

In 2017 bestaat KansPlus en haar rechtsvoorgangers (VOGG, Helpt Elkander, Het Zorgenkind, het WOI) 65 jaar. Dat is reden voor een feest en daarom organiseert KansPlus op zaterdag 16 september een jubileumdag voor in Dierenpark Amersfoort. Ook cliëntenraden en familieverenigingen zijn van harte uitgenodigd op deze dag. Tijd: 10.00 -16.00 uur Plaats: Dierenpark Amersfoort, Barchman […]

Dinsdag 13 juni 2017:

Dementietafel Flevoland in Emmelooord

Thema: verstandelijke beperking en dementie (AVG-arts aan het woord) Plaats: FlevoMeer Bibliotheek, Harmen Visserplein 5 in Emmeloord Tijd: 13 juni van 19.00 tot 21.30 uur. Aanmelden: aanmelden@cmo-flevoland.nl Meer informatie: Ada de Jong, a.dejong@cmo-flevoland.nl