Donateur worden

Met een donatie helpt u mee

KansPlus komt op voor mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk. Op verschillende manieren zetten we ons in voor het bevorderen van een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wij zijn sterk in:

  • Belangenbehartiging. Zowel landelijk als lokaal in de richting van de politiek, zorgaanbieders en andere beleidsbepalende organen en organisaties.
  • Dienstverlening. Ondersteuning en advisering van individuele leden via het Kennis- en adviescentrum en ondersteuning van cliëntenraden en familieverenigingen via VraagRaak.
  • Ontmoeting. Recreatieve activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, ledenvergaderingen en themabijeenkomsten.

Zelf geld overmaken

Wilt u liever zelf een gift overmaken?

Dat kan! Rekeningnummer: NL49 RABO 0159 3767 69

Ten name van: KansPlus

Onder vermelding van: Donatie aan KansPlus

ANBI en IF

KansPlus is een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Dit betekent dat u een gift op uw belastingaangifte als aftrekpost kunt opvoeren.

RSIN nummer: 818603483

Help mee en doneer!

Wilt u ons financieel steunen? Word dan donateur. Met uw donatie helpt u mee aan een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.