Over KansPlus

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. Wij zijn de vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau behartigen wij de collectieve en individuele belangen van mensen met een verstandelijke beperking.


Grootte organisatie

Met ongeveer 40 ledengroepen, 4000 leden en honderden vrijwilligers is KansPlus de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.


Ledengroepen

In het land zijn onze ledengroepen actief. De ledengroepen van KansPlus organiseren regelmatig lokale activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor alle leden. Daarnaast ondersteunt KansPlus ook cliëntenraden en familieverenigingen via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap.


Aansturing

De vereniging wordt aangestuurd door het landelijk bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Daarnaast wordt het bestuur geadviseerd door de verenigingsraad. In die raad zitten vertegenwoordigers van ledengroepen en cliëntenraden aangesloten bij VraagRaak.


VraagRaak

VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. VraagRaak wil er voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen over dingen die belangrijk zijn in hun leven. Dat zij meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan.


Kennis- en adviescentrum

Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus is hét adviesorgaan dat klaarstaat voor vragen van individuele leden, bestuursleden van ledengroepen, vrijwilligers, cliëntenraden en familieverenigingen. Als niet-lid kunt u eenmalig voor een hulpvraag terecht bij het Kennis- en adviescentrum.

Het Kennis- en adviescentrum is bereikbaar op:

  • maandag: van 9.00 uur – 12.00 uur en in de middag van 13.30 uur – 16.30 uur.
  • dinsdag: van 9.00 uur – 12.00 uur.
  • woensdag: van 9.00 uur – 12.00 uur.
  • donderdag: van 9.00 uur – 12.00 uur.

Vrijdag: gesloten.

Telefoon: (030) 236 37 50
Email: advies@kansplus.nl

Help KansPlus om de positie van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren: in belangenbehartiging, kennis- en advies en in ontmoeten.

Steun ons