Externe vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag
Discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en pesten zijn problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen. Van dit ongewenst gedrag kun je veel last hebben. KansPlus vindt het belangrijk hier aandacht voor te hebben.

Externe vertrouwenspersoon
Marijke Mahieu is de externe vertrouwenspersoon voor medewerkers en vrijwilligers van KansPlus die met ongewenst gedrag binnen de organisatie te maken hebben. Zij is rechtstreeks bereikbaar via maatwerkmahieu@gmail.com of via 06-22446770.

Vertrouwelijk
De gesprekken met de externe vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Het landelijk bestuur van KansPlus mag wel, een keer per jaar, anoniem en alleen in hoofdlijnen weten wat er binnen de vereniging gebeurt.

Via deze link kunt u een document lezen waarin Marijke Mahieu zich voorstelt als externe vertrouwenspersoon.