Interne klachtenregeling en gedragscode

KansPlus doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In de klachtenregeling is vastgelegd hoe de klant een klacht kan indienen bij KansPlus en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Lees onze klachtenregeling.

KansPlus staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen KansPlus wordt gehanteerd.

Lees onze gedragscode.