Interne klachtenregeling en gedragscode

KansPlus doet haar uiterste best om haar taken zo goed mogelijk, op een transparante en integere manier te vervullen.

Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken verlopen. Dat kan aanleiding zijn om een klacht in te dienen. KansPlus neemt elke klacht serieus. Zij wil daarmee recht doen aan haar leden, haar medewerkers, haar vrijwilligers en alle anderen die direct en/of indirect betrokken zijn of waren bij KansPlus.
Met een laagdrempelige klachtenregeling willen we bereiken dat klachten op tijd en voldoende aandacht krijgen.

Ook wil KansPlus van elke klacht leren hoe zij haar taken- in het belang van de mens met een verstandelijke beperking- nog beter kan vervullen. Uitgangspunt bij deze klachtenregeling is dat lichte uitingen van onvrede in eerste instantie opgelost worden in de situatie waar ze ontstaan zijn. In een goed gesprek kan veel opgelost worden.

Lees hier de volledige klachtenregeling.

KansPlus staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen KansPlus wordt gehanteerd.

Lees onze gedragscode.