Vacatures

Ben jij in voor een boeiende en uitdagende plek in de landelijke belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking?

KansPlus zoekt een voorzitter en een algemeen bestuurslid voor het Landelijk Bestuur waarin zij vorm geven aan een dynamische belangenorganisatie die de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking voorop stelt.

KansPlus wil meer zijn dan zo maar een vereniging. Door middel van afspraken en afstemming met ledengroepen, cliëntenraden, familieverenigingen en andere organisaties in de zorg geven we inhoud aan onze opdracht van belangenbehartiging en individuele dienstverlening. Leden van KansPlus zijn het fundament van de vereniging. Ook het betrekken van andere groepen en verenigingen bij onze activiteiten vinden wij belangrijk.

De leden van het Landelijk Bestuur steken zelf de handen uit de mouwen, dragen actief bij, ondersteund door een professioneel bureau met een directeur. Dat vraagt dus om kennis van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ook om bestuurlijk inzicht en vaardigheden. Bovendien vraagt het om beschikbaarheid je in te zetten, de KansPlus visie uit te dragen en om op  bijeenkomsten een inbreng te hebben.
Het is wenselijk dat de bestuurder een affiniteit of directe betrokkenheid heeft met de doelgroep.

Voorzitter

Deze is het boegbeeld van KansPlus en is bij voorkeur een ervaringsdeskundige als verwant van een persoon met een verstandelijke beperking. De voorzitter is een verbindende persoon die graag samenwerkt, zijn/haar leiderschap graag inzet voor een vrijwilligersorganisatie en een gezamenlijke visie op langere termijn kan ontwikkelen en de vereniging extern kan vertegenwoordigen.

Een goed extern netwerk in de langdurige zorg is een pre. Maar ook om kunnen gaan met de verschillende groepen binnen het netwerk hoort er bij. Van belang is dat er sprake is van een goede samenwerking en verstandhouding met de directeur en het bureau.

Algemeen bestuurslid

Wij zoeken een algemeen bestuurslid met een grote betrokkenheid bij mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Een bestuurslid die de vereniging met slagkracht wil besturen vanuit een krachtige gezamenlijke visie en wil meewerken aan beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging en andere inhoudelijke en/of bedrijfsmatige onderwerpen passend bij je kennis en ervaring.

Heb je belangstelling voor één van de functies? 

Wij maken graag kennis met je.
Neem contact met Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus via d.vandekaa@kansplus.nl of 030 236374 of met José Laheij, vicevoorzitter van KansPlus via j.laheij@kansplus.nl of 06 4828 1501.

De sluitingsdatum voor sollicitaties is op 10 mei 2022. Op 16 mei 2022 zullen gesprekken plaatsvinden.

Kijk hier voor de volledige vacaturetekst. Delen van dit bericht wordt op prijs gesteld.

Medewerkers (vrijwilligers) gezocht voor het Kennis- en adviescentrum

Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak voldoet aan een belangrijke behoefte bij de achterban van KansPlus/VraagRaak. Vier dagen per week kunnen leden van KansPlus telefonisch voor advies en ondersteuning een beroep doen op het Kennis- en adviescentrum. Jaarlijks zijn er honderden telefonische contacten. Ook wordt, waar mogelijk en wenselijk, advies per e-mail gegeven.

Bij het Kennis- en adviescentrum werken vrijwilligers die ondersteund worden door een consulent en een coördinator. De vrijwilligers staan de leden die bellen te woord, onderzoeken samen met hen wat precies het probleem of de vraag  is, en geven advies over mogelijke oplossingen. Voor complexe problemen kunnen de vrijwilligers van het frontoffice een beroep doen op deskundigen op de verschillende terreinen waar vragen over gesteld kunnen worden.

Voor versterking van ons telefoonteam zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers om gemiddeld eens per twee weken een telefoondienst te verzorgen. De telefoondienst kan vanuit het eigen huis gedaan worden.

Meer weten? Klik hier voor een volledige omschrijving.

Voor vragen en reacties kunt u contact opnemen met  Marion Thielemans, bereikbaar onder 030-2363744 of via email: m.thielemans@kansplus.nl