ANBI

Statutaire naam

KansPlus

RSIN/fiscaal nummer

818603483

Postadres

Postbus 408, 3990 GE Houten

Bezoekadres

De Molen 83, 3995 AW Houten

Doel van de vereniging

De vereniging heeft ten doel: het opkomen voor en ondersteunen van verstandelijk gehandicapten en daarmee gelijk gestelde personen, hun netwerk en hun directe omgeving bij het behartigen van hun belangen, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

Lees hier het strategisch beleidsplan 2019-2023

De functie van de bestuurders

  • Pouwel van de Siepkamp, voorzitter
  • Paul Grimmelikhuizen, penningmeester
  • José Laheij, algemeen bestuurslid
  • Miriam Zegger, algemeen bestuurslid

Voor persoonlijk contact met een van bovenstaande bestuursleden kunt u mailen naar info@kansplus.nl of via 030-2363744.

Het beloningsbeleid

Er is sprake van een vrijwillig bestuur en een werkorganisatie met 4,6 fte betaalde medewerkers. Het bestuur geniet geen beloning. Werkelijke kosten die gemaakt worden ten behoeve van de bestuursfunctie worden op declaratiebasis vergoed. De medewerkers worden betaald volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Verantwoording