Vrijwilligersbeleid

Vele vrijwilligers in het land zetten zich in om de doelstelling van KansPlus te bereiken. Zonder vrijwilligers kan de vereniging haar missie niet realiseren.

KansPlus heeft het vrijwilligersbeleid geactualiseerd en de Regeling Vrijwilligers op meerdere punten aangepast. De belangrijkste punten hierin zijn:

  • De rol van een eventuele coördinator is opgenomen;
  • Vrijwilligersovereenkomsten moeten worden getekend en volgens de Uitvoeringswet Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) norm worden bewaard door de regio;
  • Wat de vrijwilliger voor werkzaamheden doet wordt opgenomen in de overeenkomst;
  • Elke vrijwilliger moet één keer in de 4 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen, die gecontroleerd moet worden op echtheid (paragraaf 5) en de ‘registratie VOG’ moet worden getekend en volgens AVG-norm worden bewaard door de regio;
  • De gegevens van alle vrijwilligers moeten bekend zijn bij het landelijk bureau van KansPlus in de vorm van een jaarlijks door het regiobestuur te overhandigen overzicht. Hiervoor is een format beschikbaar;
  • Voor het vrijwilligersbeleid binnen KansPlus vormen ook de uitkomsten van evaluatiegesprekken en tevredenheidsmetingen belangrijke input. Daarvoor is het wenselijk als vrijwilligers zo mogelijk jaarlijks een (telefonisch) evaluatiegesprek krijgen.

De Regeling Vrijwilligers bestaat uit de volgende documenten:

Deze nieuwe Regeling Vrijwilliger is geldig vanaf 1 januari 2021.

Elke organisatie met meer dan 50 werknemers/vrijwilligers is verplicht een meldingsregeling misstanden te hebben. Wij hanteren op dit moment  een vereenvoudigde versie van de regeling, omdat de Wet huis van de klokkenluiders  nog herzien wordt.