Vrijwilligersbeleid

Vele vrijwilligers in het land zetten zich in om de doelstelling van KansPlus te bereiken.
Zonder vrijwilligers kan de vereniging haar missie niet realiseren.

In 2013 heeft het landelijk bestuur van KansPlus een regeling vrijwilligers KansPlus opgesteld.
Deze regeling omvat de volgende documenten:

Besluit regeling vrijwilligers KansPlus vastgesteld

Vrijwilligersbeleid ledengroepen beknopte versie def 9-1-2013

Vrijwilligers en KansPlus – ledengroepen KansPlus

Veel vrijwilligers

Het protocol seksueel grensoverschrijdend gedrag maakt onderdeel uit van het preventie- en integratiebeleid voor vrijwilligersbeleid. Het protocol kunt u hier lezen en downloaden: Protocol SGOG

Voor het aanvragen van een VOG-verklaring voor vrijwilligers die betrokken zijn bij activiteiten van KansPlus kunt u contact opnemen met het landelijk bureau van KansPlus via 030-2363744 of via info@kansplus.nl.

Kijk ook op https://www.inveiligehanden.nl/ voor meer algemene informatie.