Leden

Op deze pagina vind je informatie speciaal voor onze leden. KansPlus zet zich op vier manieren in voor haar leden:

 1. Informatie & advies
  Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus is hét adviesorgaan wat klaarstaat voor vragen van individuele leden, bestuursleden, vrijwilligers, familieverenigingen en cliëntenraden. Als niet-lid kunt u eenmalig voor een hulpvraag terecht bij het Kennis- en adviescentrum.
 2. Belangenbehartiging
  KansPlus zet zich samen met de andere cliëntenorganisaties en onze koepelorganisatie Ieder(In) in voor de belangen van alle mensen met een verstandelijke handicap in Nederland op landelijk niveau. Landelijke, regionale en lokale belangenbehartiging richt zich op thema’s als kwaliteit van zorg en keuzevrijheid. KansPlus wil de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de maatschappij verbeteren en bijdragen aan een goed leven voor hen. Daarnaast doet KansPlus via het Kennis- en adviescentrum ook aan persoonlijke belangenbehartiging van de leden. De ledengroepen van KansPlus doen daarnaast aan regionale belangenbehartiging, met name op het gebied van de Wmo.
 3. Ontmoeting
  Regionale ledengroepen en ledengroepen rond instellingen organiseren allerlei activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking hun ouders, broers en zussen (en andere betrokkenen) van mensen met een verstandelijke beperking. Ontspannend, informatief en om elkaar te ontmoeten. Op de websites van onze ledengroepen kunt u meer vinden over activiteiten bij u in de regio.
 4. Ledenvoordeel
  Een lidmaatschap bij KansPlus kent vele bestaande voordelen. Bovendien is KansPlus voor haar leden steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en afspraken waarvan u direct profijt heeft. Lees meer over ledenvoordeel.