Lidmaatschappen

KansPlus kent verschillende vormen van lidmaatschap.

Natuurlijke personen

 • Gewoon lid: € 39.50 per jaar
  Iedereen die de doelstellingen van KansPlus onderschrijft kan lid worden van KansPlus.
 • Het lid heeft recht op:
  a. 4 keer jaar het blad PlusPunt met het katern ZEG’s, desgewenst per post;
  b. (indien gewenst) maandelijks digitale KansPlus nieuwsbrief;
  c. gebruik maken van de diensten van het Kennis- en adviescentrum;
  d. deelname aan activiteiten die vanuit KansPlus georganiseerd worden (hiervoor kan een afzonderlijke bijdrage gevraagd worden);
  e.. deelname met stemrecht aan themabijeenkomsten en ledenvergaderingen van de lokale ledengroep;
  f. deelname met stemrecht aan landelijke themabijeenkomsten en de Algemene (leden) Vergaderingen;
  g. Aankondigingen voor bijeenkomsten kunnen desgewenst per gewone post verzonden worden.
 • Gezinslid: € 5.00 per jaar (kan met ingang van 1-1-2017 niet meer worden afgesloten)
  Het gezinslidmaatschap is bestemd voor huisgenoten van gewone leden. De rechten van het gezinslid zijn identiek aan die van het gewone lid, met uitzondering van het feit dat geen afzonderlijke informatie per post wordt toegezonden. Indien een e-mailadres beschikbaar is, kan wel alle informatie per email verzonden worden.
  Het gezinslid krijgt zelfstandig een aanschrijving voor de betaling van de jaarlijkse contributie.
 • Familielidmaatschap : € 49.50 per jaar 
  Het familielidmaatschap is voor alle leden van het gezin (ouders, broers en zussen, partner, eigen kinderen) van een persoon met een beperking, ongeacht waar deze wonen. De persoon met een beperking kan desgewenst zelf ook als lid geregistreerd staan.
  Er is één hoofdlid die aangeschreven wordt voor de contributie.
  Het hoofdlid kan desgewenst alle informatie en PlusPunt per post ontvangen, de overige familieleden krijgen de informatie digitaal.
  Alle leden die deel uit maken van het familielidmaatschap hebben individueel recht op:
  a. 4 maal per jaar PlusPunt met het katern ZEG’s
  b. Deelname aan lokale en landelijke activiteiten van KansPlus
  c. Deelname met stemrecht aan lokale en landelijke ledenvergaderingen (met stemrecht) en themabijeenkomsten.
  Daarnaast hebben het hoofdlid en een door het hoofdlid aan te wijzen 2e contactpersoon recht op
  d. Informatie en advies vanuit het Kennis- en adviescentrum van KansPlus

Korting voor individuele leden:

 • Individuele leden die ook lid zijn van een familievereniging die ook lid is van KansPlus krijgen € 5 korting op de gewone lidmaatschapsprijs. Een lid van KansPlus die tevens lid is van een familievereniging kan zijn individuele rechten binnen KansPlus ten volle benutten.
 • Individuele leden die ook lid zijn van Naar Keuze krijgen € 5 korting op de lidmaatschapsprijs.

Wilt u lid worden?

Klik hier om u aan te melden.
Wilt u uw lidmaatschap omzetten naar het familielidmaatschap? Vul het volgende formulier in Aanmelding familielidmaatschap en mail het ingevulde formulier naar ledenadministratie@kansplus.nl.

Organisaties

 • lidmaatschap van een familievereniging (buitengewone leden)
  0-50 leden : € 250
  51-100 leden: € 500
  101-200 leden: € 750
  201 en meer leden: € 1000

De hoogte van de contributie wordt bepaald door het aantal leden dat de familievereniging heeft.

 • Het lidmaatschap geeft recht op:

a. ondersteuning van de besturen van de familievereniging door het Kennis- en adviescentrum (telefonisch of per mail). Meer langdurige ondersteuning wordt geboden op offertebasis met 10% korting
b. leden van familieverenigingen, die geen individueel lid zijn van KansPlus hebben recht op eenmalig kortdurend advies
c. leden van aangesloten familieverenigingen kunnen deelnemen aan lokale en landelijke activiteiten van KansPlus
d. 1 abonnement PlusPunt (inclusief katern ZEG’s) op 1 adres en desgewenst een link naar de digitale PlusPunt om te delen met de leden.
e. elektronische nieuwsbrieven (KansPlus en VraagRaak)
f. het bijwonen van de Algemene (leden) Vergadering van KansPlus (met gewogen stemrecht)
g. advies uitbrengen via de Verenigingsraad van KansPlus
h. het afnemen van producten en diensten van KansPlus/VraagRaak met korting.

Wilt u lid worden als familievereniging?

Neem via e-mail contact op met ledenadministratie@kansplus.nl of bel met 030-2363744