Verenigingsraad

De vergadering van 29 oktober 2016 komt te vervallen.

Documenten (12de) verenigingsraad 16 april 2016
uitnodiging themabijeenkomst16042016
160415 Introductie Manifest en reacties-M Stollenga en J Zwitser
Presentatie Henriëtte van Gils-Samen sterk
Goed samenspel met mantelzorgers def
Brainstorm KansPlus 16-4 ’16-Henriëtte van Gils – Mezzo

Concept verslag 12de Verenigingsraad – Themabijeenkomst 16 april 2016

Documenten verenigingsraad 18 april 2015
A – uitnodiging tiende verenigingsraad april 2015
B – agenda verenigingsraad 18 april 2015
C – agendapunt 2 verenigingsraad van 18 april 2015
D – bijlage 1 bij agendapunt 2 verenigingsraad april 2015 concept verslag verenigingsraad 12 april 2014
E – agendapunt 3 verenigingsraad april 2015
F – bijlage 1 bij agendapunt 3 verenigingsraad april 2015 meerjarenbeleid
G – bijlage 2 bij agendapunt 3 verenigingsraad april 2015 begroting 2015-2016-2017 versie maart 2015
H – agendapunt 4 verenigingsraad april 2015
I – bijlage 1 bij agendapunt 4 verenigingsraad april 2015
J – agendapunt 5 verenigingsraad april 2015 innovatiefonds
K – bijlage 1 bij agendapunt 5 verenigingsraad april 2015
L – agendapunt 6 verenigingsraad april 2015
M – bijlage 1 bij agendapunt 6 verenigingsraad april 2015 Case programma Belangenbehartiging Lokaal 8
N – routebeschrijving – Het- Veerhuis – april – 2015doc

Documenten verenigingsraad 12 april 2014
uitnodiging achtste verenigingsraad april 2014
ROUTEBESCHRIJVING-HET-VEERHUIS-april-2014doc
agenda verenigingsraad 12 april 2014
Oplegger-agendapunt 1 verenigingsraad 12 april 2014
Oplegger-agendapunt 2 verenigingsraad april 2014
bijlage 1 bij agendapunt 2 concept verslag verenigingsraad 12 oktober 2013
bijage 2 bij agendapunt 2 Presentielijst verenigingsraad KansPlus 12 oktober 2013
Oplegger-agendapunt 3 verenigingsraad april 2014
bijlage bij agendapunt 3 Case programma Belangenbehartiging Lokaal
Oplegger-agendapunt 4 verenigingsraad april 2014
bijlage 1 bij agendapunt 4 verenigingsraad 12 april 2014 herindeling ledengroepen
bijlage 2 bij agendapunt 4 verenigingsraad april 2014
bijlage 3 bij agendapunt 4 verenigingsraad april 2014
Oplegger-agendapunt 5 verenigingsraad april 2014
bijlage bij agendapunt 5 verenigingsraad april 2014 profielschetsen
Oplegger-agendapunt 6 verenigingsraad april 2014
bijlage bijagendapunt 6 verenigingsraad april 2014c Akte statutenwijziging vereniging
Oplegger-agendapunt 7 verenigingsraad april 2014