Ledenvergaderingen

Documenten algemene vergadering 26 november 2019

A-Agenda Algemene Vergadering 26 november 2019
B-Bijlage 3.1.-Concept Jaarplan 2020-versie 17 oktober 2019
C-Bijlage 3.2.-Begroting 2020
D-Bijlage 5.1.-Concept notulen themad en huishoudelijk deel algemene vergadering KansPlus 18 mei 2019
E-Bijlage 5.1.1.-notulen 18 mei 2019-Presentatie Wet Zorg en Dwang Kansplus-Edwin van Breemen (002)
F-Bijlage 5.1.2.-notulen 18 mei 2019-Presentatie Jaaroverzicht 2018-Dickie van de Kaa
G-Bijlage 5.1.3.-KansPlus Toelichting ALV 18052019 Jaarrekening 2018
H-Bijlage 5.2.-Besluitenlijst extra algemene ledenvergadering KansPlus op 18 juni 2019

Documenten algemene vergadering 18 mei 2019

A-Agenda Algemene Vergadering 18 mei 2019
B-Bijlage agendapunt 3-Concept jaarrekening LB 2018
C-Bijlage agendapunt 3-Samengestelde jaarrekening 2018
D-Bijlage agendapunt 3-Jaaroverzicht KansPlus 2018
E-Bijlage agendapunt 3-Publieksversie Jaaroverzicht 2018
F-Bijlage agendapunt 6-Notulen algemene vergadering d.d. 27 november 2018