Ledenvergaderingen

Documenten algemene vergadering 27 november 2018

A-Agenda Algemene Vergadering 27 november 2018
B-Bijlage agendapunt 3 – Samengestelde jaarrekening 2017 LB+lg
C-Bijlage agendapunt 4 – Concept Jaarplan KansPlus 2019
D-Bijlage agendapunt 4 – Begroting 2019
E-Bijlage agendapunt 6 – Concept notulen algemene vergadering KansPlus d.d. 19 juni 2018

Documenten algemene vergadering 19 juni 2018

A-Agenda Algemene Vergadering 19 juni 2018
B-Concept jaaroverzicht KansPlus 2017
C- Financieel overzicht 2017- volgt zo spoedig mogelijk
D- Exploitatie overzicht 2018- volgt zo spoedig mogelijk
E-KansPlus strategisch beleidsplan 2019-2023
F-Concept verslag Algemene Vergadering d.d. 25 november 2017

Documenten algemene vergadering  25 november 2017

A-Uitnodiging-themabijeenkomst-algemene vergadering-25 november 2017
B-Agenda Algemene Vergadering 25 november 2017
C-Bijlage agendapunt 4 – Exploitaite 2017 en begroting 2018 alv
D-Bijlage agendapunt 5 – Conceptjaarrekening 2016 KansPlus SAMENGEVOEGD d.d. 08-11-2017
E-Bijlage agendapunt 5 – Notitie – Financiering ledengroepen 9 november 2017
F-Bijlage agendapunt 7 – Concept jaarplan KansPlus 2018
G-Bijlage agendapunt 8 – Concept-Verslag themadeel AV 20 mei 2017
H-Bijlage agendapunt 8 – Concept Verslag ALV 20 mei 2017
I-Presentie-AV-20 mei 2017

Het jaarplan KansPlus 2018 zoals goedgekeurd door de vergadering van 25 november kunt u hier lezen:061217 Jaarplan KansPlus 2018

Documenten algemene vergadering 20 mei 2017

A-Uitnodiging themabijeenkomst 20 mei 2017
B-Agenda Algemene Vergadering 20 mei 2017
C-Bijlage agendapunt 2 – Concept notulen Algemene Vergadering zaterdag 19 november 2016
D-Bijlage agendapunt 4 – Jaarverslag 2016
E-Def jaarrekening KansPlus 2016 + beoordelingsverklaring w.g..
F-Aanmeld-en-Machtigingsformulier 20 mei 2017
G-Routebeschrijving-t-Veerhuis-Nieuwegein