Ledenvergaderingen

Documenten algemene vergadering (digitaal) 24 oktober 2020

A-Agenda Algemene Vergadering 24 oktober 2020-2
B-Bijlage 2.1.-Concept notulen algemene vergadering KansPlus d.d. 26 november 2019
C-Bijlage 3.1.-Jaaroverzicht KansPlus 2019-samenvatting-AV 24-10-20
D-Bijlage 4.1.-4.2.-Notitie Jaarrekening KansPlus 2019 – AV 24-10-2020
E-Bijlage 4.1.- Jaarrekening landelijk bureau KansPlus 2019-AV 24-10-20
F-Bijlage 4.2.-Samengevoegde Jaarrekening KansPlus 2019-AV 24-10-20
G-Bijlage 4.3.-Notitie Begroting KansPlus 2021 – AV 24-10-20
H-Bijlage 4.3.-Begroting KansPlus 2021 – AV 24-10-20
I-Bijlage 5.1.-Jaarplan KansPlus 2020-def-AV 24-10-20
J-Bijlage 5.2. Jaarplan 2021
K-Bijlage 6.1. – De toekomst van KansPlus-AV 24-10-20

Documenten algemene vergadering 26 november 2019

A-Agenda Algemene Vergadering 26 november 2019
B-Bijlage 3.1.-Concept Jaarplan 2020-versie 17 oktober 2019
C-Bijlage 3.2.-Begroting 2020
D-Bijlage 5.1.-Concept notulen themad en huishoudelijk deel algemene vergadering KansPlus 18 mei 2019
E-Bijlage 5.1.1.-notulen 18 mei 2019-Presentatie Wet Zorg en Dwang Kansplus-Edwin van Breemen (002)
F-Bijlage 5.1.2.-notulen 18 mei 2019-Presentatie Jaaroverzicht 2018-Dickie van de Kaa
G-Bijlage 5.1.3.-KansPlus Toelichting ALV 18052019 Jaarrekening 2018
H-Bijlage 5.2.-Besluitenlijst extra algemene ledenvergadering KansPlus op 18 juni 2019