Kennis- en adviescentrum

Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus is hét adviesorgaan wat klaarstaat voor vragen van individuele leden, bestuursleden van ledengroepen, vrijwilligers, cliëntenraden en familieverenigingen. Als niet-lid kunt u eenmalig voor een hulpvraag terecht bij het Kennis- en adviescentrum.

Het Kennis- en adviescentrum is bereikbaar op:

  • maandag van 10.00 uur – 12.00 uur.
  • dinsdag van 10.00 uur – 12.00 uur.
  • woensdag van 10.00 uur – 12.00 uur.
  • donderdag van 10.00 uur – 12.00 uur.

Vrijdag: gesloten.

Telefoon: (030) 236 37 50
Email: advies@kansplus.nl

Individuele vragen van leden

Ouders, broers, zussen en andere verwanten kunnen terecht bij de advieslijn met vragen met betrekking tot de zorg en ondersteuning van hun kind, broers of zus.

  • Heeft u een moeizame relatie met de begeleiders van uw kind en wilt u advies?
  • Heeft u vragen over wonen of het PGB?
  • Wilt u weten hoe het zit met de zorgprofielen?
  • Bent u op zoek naar een vakantiebestemming voor het hele gezin?
  • Met welke wet krijg ik te maken als ik zorg nodig heb?

De medewerkers van het Kennis- en adviescentrum kunnen uw vraag beantwoorden of u op weg helpen.

Ondersteuning van ledengroepen

Het Kennis- en adviescentrum staat bestuurders en vrijwilligers van ledengroepen van KansPlus bij in hun werkzaamheden. De advieslijn is er dus ook voor bijvoorbeeld vragen over samenwerken in de regio, het organiseren van themabijeenkomsten en het opzetten van een nieuwe (thema)ledengroep of ledenwerving.

Cliëntenraden

De advieslijn bedient ook de cliëntenraden die zijn aangesloten bij VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap van KansPlus. Leden van cliëntenraden, hun coaches, vertegenwoordigers en andere betrokken bij zeggenschap kunnen terecht met alle vragen over zeggenschap en medezeggenschap. Kijk voor meer informatie over VraagRaak op de eigen website van VraagRaak

Familieverenigingen

Ook familieverenigingen die lid zijn van KansPlus kunnen bij het Kennis- en adviescentrum terecht met hun vragen.