Gebruikersnetwerk Digitale inclusie

KansPlus heeft zich in 2021 aangesloten bij het gebruikersnetwerk Digitale inclusie.

Het GebruikersNetwerk is een initiatief van diverse organisaties van mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen. Iedereen in Nederland moet zelfstandig en volwaardig mee kunnen doen. Daarom is het van belang dat digitale identificatiemiddelen, websites en apps op toegankelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk worden gemaakt. Dit kan alleen als de eindgebruiker structureel betrokken wordt bij het ontwerpproces.

Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie streeft naar een digitale samenleving waaraan iedereen volledig en gelijkwaardig mee kan doen, ongeacht zijn of haar vermogens en omstandigheden. https://www.kansplus.nl/2021/05/26/gebruikersnetwerk-slaat-handen-ineen-voor-digitale-inclusie/ 

Het netwerk wordt gecoördineerd door Ieder(in) en daarbij zijn tal van belangenbehartigers aangesloten. Dit onder het motto samen hebben we meer slagkracht en legitimiteit en spreken we voor een grotere doelgroep.
Wij hebben gezamenlijk een manifest gebruikersnetwerk  Digitale inclusie opgesteld. Er is een actieplan geschreven. Er is een formele brief uitgegaan naar de tweede Kamercommissie Digitale Zaken.

Het punt van het gebruik van het DigiD door wettelijk vertegenwoordigers die niet gemachtigd kunnen worden wegens wilsonbekwaamheid van de betrokkene staat prominent op de lijst van 10 speerpunten waar het gebruikersnetwerk Digitale Inclusie zich op gaat concentreren.
KansPlus, SIEN, EMB Nederland en Ieder(in) trekken samen op op dit thema. Zie https://www.kansplus.nl/kennis-en-adviescentrum/geef-ons-digid/

Manifest GebruikersNetwerk Digitale Inclusie
Brief Tweede Kamercommissie Digitale Zaken

De eisen voor digitale toegankelijkheid moeten worden opgenomen in aanbestedingen. En de regering moet zich inspannen zodat alle niet-toegankelijke websites en apps zo spoedig mogelijk aan de eisen voldoen. Dit zijn enkele van de uitkomsten van twee debatten in oktober 2022 in de Tweede Kamer, waarvoor het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie en Ieder(in) een inbreng hebben gedaan. Via een brief aan de Kamercommissie digitale zaken werd gevraagd werk te maken van digitale toegankelijkheid. Er werd aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  • Ontwerpen ontwikkelen in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen
  • Word een inclusieve werkgever
  • Betere afstemming tussen Rijk, uitvoeringsorganisaties en gemeenten
  • Vergroot de druk op overheden door stevig toezicht
  • Organiseer versnelling van de toegankelijkheid via leveranciers