In welke wetten is de organisatie van zorg en ondersteuning vastgelegd?

Wet langdurige zorg (Wlz)
Deze wet regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
In de Wmo staat dat gemeenten ondersteuning bieden bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. Ook bieden Gemeenten beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Deze zorg heet wijkverpleging.

Jeugdwet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.

Welke voorwaarde geldt vanaf 2015 voor langdurige zorg uit de Wlz?

Een belangrijke voorwaarde voor langdurige zorg uit de Wlz is een blijvende behoefte aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg dichtbij. Is het niet langer mogelijk om met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig te wonen? Dan kan iemand een beroep op de Wlz ( Wet Langdurige Zorg) doen.

Hoe gaat de uitvoering van de Wlz ( Wet Langdurige Zorg)?

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt het recht op zorg vast. Die kijkt of iemand blijvend behoefte heeft aan zorg en of het gaat om een behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg dichtbij.

Het CIZ geeft een indicatiebesluit af en stelt ook een zorgprofiel vast.

Uitvoering van de Wlz gaat via een zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft een zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat de cliënt de zorg krijgt waar hij recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij instellingen. Dit doet het zorgkantoor zowel voor mensen die in een instelling gaan verblijven als voor mensen die met VPT ( Volledig pakket thuis), MPT ( Modulair pakket thuis) of PGB ( Persoons gebonden budget) thuis zorg krijgen.

Meer weten over de verschillende zorgwetten?

Download of bestel hier de brochure ‘De wetten zorg & ondersteuning sinds 2015’. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.
De brochure is gemaakt in het kader van de Kwaliteitsagenda.