Wettelijk vertegenwoordiger mag DigiD van naaste gebruiken

U bent er ongetwijfeld bekend mee dat wij al lang strijden voor het mogen gebruiken van het DigiD van uw verstandelijk beperkte naaste als men door de rechter benoemd is als curator, mentor en of bewindvoerder. We hebben er de laatste jaren diverse publicaties over doen verschijnen. Deze zijn terug te vinden op https://www.kansplus.nl/kennis-en-adviescentrum/ .

Vijf belangenbehartigers: KansPlus, EMB Nederland, Sien, dit Koningskind en de LFB hebben het laatste jaar hun krachten gebundeld. Het NRC heeft ons geïnterviewd en een artikel gepubliceerd: ‘Zonder DigiD lukt zorgen bijna niet’. Vervolgens hebben wij steun en support gekregen van een aantal fracties in de Tweede Kamer die vragen hebben gesteld.

Mevrouw van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,  heeft daarop in de brief naar de Tweede Kamer meegedeeld dat:

“Het is mij, staatssecretaris van BZK, bekend dat sommige vertegenwoordigers, waaronder ook particuliere bewindvoerders en mantelzorgers, de DigiD gebruikersnaam en wachtwoord van de personen die zij vertegenwoordigen gebruiken om toegang te krijgen tot digitale dienstverlening. Zoals gezegd is het niet toegestaan dat een DigiD door een ander wordt gebruikt. Dit geldt voor iedereen. De aard van de vertegenwoordigingsrelatie, bloedverwant of niet, is hiervoor niet relevant. En tegelijkertijd weet ik ook dat de meeste mantelzorgers dit met de beste bedoelingen doen en dat dit als een belemmering ervaren wordt. In het verlengde hiervan begrijp ik daarom ook dat als ik de mogelijkheid om andermans DigiD te gebruiken morgen abrupt zou stoppen, een groot deel van de vertegenwoordigers en dus uiteindelijk de hulpbehoevenden een probleem zouden ondervinden met het afnemen van dienstverlening die zij juist zo hard nodig hebben. Dit is uiteraard niet gewenst en vormt een dilemma. Gelet op dit dilemma werk ik daarom samen met andere organisaties hard aan een zo spoedig mogelijk structurele oplossing. Totdat die oplossing er is, zal ik niets doen dat de hulp aan deze groep in de weg kan staan. Gelet op de bescherming die ik hulpbehoevenden wel wil en moet bieden, neem ik uiteraard wel maatregelen als ik signalen ontvang van misbruik van DigiD.”

In gewone mensentaal betekent het dat er een toestemming is om het DigiD te gebruiken.
Let wel: hoewel het gebruik van het DigiD van een ander wettelijk niet mag, is besloten om tijdens een bepaalde termijn niet op te treden tegen het gebruik van het DigiD. Deze toestemming is beperkt tot door de rechter benoemde familie curatoren, bewindvoerders en mentoren van hun verstandelijke beperkte naaste. En deze toestemming is beperkt totdat de overheid het gebruik formeel geregeld heeft. Daarover krijgt uzelf te zijner tijd  bericht van de overheid is ons toegezegd.

Dat misbruik van deze situatie niet wordt toegestaan vinden wij vanzelfsprekend.

In ons recente overleg met een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken is deze instemming met tijdelijk toestaan van het gebruik van het DigiD nogmaals bevestigd. Dit bericht, deze nieuwsbrief is ook in overleg met BZK opgesteld. Nogmaals een bevestiging van de juistheid van deze informatie.

Wij hebben inzicht gekregen hoe de overheid de nodige acties heeft uitgezet om de digitale toegang en daarbij het gebruik van DigiD voor wettelijk vertegenwoordigers stapsgewijs te formaliseren. Bij dit proces zijn wij betrokken. We worden periodiek op de hoogte gehouden en zullen desgevraagd van advies dienen. Met name de uniforme digitale toegankelijkheid naar zorgaanbieders, ziekenhuizen en zorgverzekeraars heeft onze aandacht. Wij zullen de aanpak van dit dossier, digitale toegang, periodiek in onze nieuwsbrieven opnemen.

Wij doen u deze melding met veel trots toekomen. Wij hebben er lang voor gestreden en het stemt tot tevredenheid dat wij deze mededeling aan u kunnen doen.

U mag dus het DigiD van uw naaste gebruiken mits u benoemd bent door de rechtbank als wettelijk vertegenwoordiger!

Nieuwsbrief DigiD-bzk