Handige websites

In de Kennisbank van Patiëntenfederatie Nederland staan honderden vragen en antwoorden over zorg en ondersteuning. U kunt zoeken op thema, of in de zoekbalk het onderwerp invoeren waar u informatie over wenst. Kijk op https://kennisbank.patientenfederatie.nl/

Vindt u via de kennisbank niet de informatie die u zoekt? Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. https://www.nationalezorgnummer.nl/

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van! https://meerkosten.nl/

Je hebt hulp nodig bij alledaagse activiteiten. Maar welke oplossingen zijn er? En welke past het best bij jou? Met de Hulpmiddelenwijzer vind je de juiste oplossing voor jouw probleem! https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun zorgverzekeraar. https://www.skgz.nl/

GGNet is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en biedt alle soorten psychische hulp, waaronder preventieve cursussen, basis ggz en specialistische ggz. https://ggnet.nl/

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) biedt expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking. Het gaat om mensen die langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. https://cce.nl/

De website Netwerk Palliatieve Zorg is voor informatie over palliatieve zorg. https://netwerkpalliatievezorg.nl/

Agora neemt de ongeneeslijk zieke mens en zijn naasten als vertrekpunt en verbindt, signaleert, agendeert en communiceert. Agora zet ook thema’s op de maatschappelijke en politieke agenda met als doel bewustwording bij een breed publiek en een betere kwaliteit van leven en sterven in Nederland. Agora heeft in haar werk in het bijzonder aandacht voor de inbreng van de beleving van patiënt, naaste en burger. https://www.agora.nl/

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. https://www.vertrouwenslieden.nl/