Handige websites

Informatielangdurigezorg.nl : een website van het ministerie van VWS over langdurige zorg en ondersteuning.

Regelhulp.nl . Regelhulp biedt eenvoudige informatie over zorg en ondersteuning in het dagelijks leven voor mensen met een ziekte of beperking en voor (kwetsbare) ouderen.

https://kennisbank.patientenfederatie.nl/. In deze kennisbank staan honderden vragen en antwoorden over zorg en ondersteuning. U kunt zoeken op thema, of in de zoekbalk het onderwerp invoeren waar u informatie over wenst. Vindt u via de kennisbank niet de informatie die u zoekt? Bel dan met het Nationale Zorgnummer.

meerkosten.nl Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

Je hebt hulp nodig bij alledaagse activiteiten. Maar welke oplossingen zijn er? En welke past het best bij jou? Met de Hulpmiddelenwijzer vind je de juiste oplossing voor jouw probleem!

SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen) helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun zorgverzekeraar.

GGNet is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en biedt alle soorten psychische hulp, waaronder preventieve cursussen, basis ggz en specialistische ggz.

Het CCE biedt expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking. Het gaat om mensen die langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig hebben.

De site Netwerk Palliatieve Zorg is de ‘moedersite’ van de sites van alle Netwerken Palliatieve Zorg.

www.agora.nl Agora neemt de ongeneeslijk zieke mens en zijn naasten als vertrekpunt en verbindt, signaleert, agendeert en communiceert. Agora zet ook thema’s op de maatschappelijke en politieke agenda met als doel bewustwording bij een breed publiek en een betere kwaliteit van leven en sterven in Nederland. Agora heeft in haar werk in het bijzonder aandacht voor de inbreng van de beleving van patiënt, naaste en burger.

www.vertrouwenslieden.nl De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Zozorgik Hoe kom je tot betere samenwerking, meer wederzijds begrip, betere dienstverlening en meer eigen regie voor klanten? Het vervolg op Zorg verandert. Het programma Zorg Verandert is voor iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft én voor hun omgeving, zoals mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers. Dit programma liep van 2014 tot 2019.