Cliëntondersteuning

Wat doet een cliëntondersteuner?

Een onafhankelijk cliëntondersteuner helpt mensen met een beperking en hun familie. Bijvoorbeeld bij het regelen van de juiste ondersteuning, het aanvragen van een indicatie of het regelen van een PGB.

De cliëntondersteuner doet dit los van de organisaties die de zorg en ondersteuning geven. En los van de gemeente of het zorgkantoor. Daarom noemen we het een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Op https://www.regelhulp.nl/clientondersteuning/ kunt u een overzicht vinden van aanbieders.

Hieronder volgt een opsomming van verschillende materialen die ontwikkeld zijn in het kader van de Kwaliteitsagenda “Samen sterk voor kwaliteit” :

 • KansPlus, Ieder(in), LFB en het LSR hebben veel informatie verzameld over (onafhankelijke) cliëntondersteuning. We hebben gesproken met mensen met een beperking, onafhankelijke cliëntondersteuners, zorgkantoren en gemeenten. Hier hebben we een rapport van gemaakt. Dit rapport heet “Onafhankelijke cliëntondersteuning in beeld” en kun je hier lezen.
 • Er zijn drie voorbeelden van onafhankelijke cliëntondersteuning. Kijk voor deze voorbeelden op de website van de Kennisbank van het nationale Zorgnummer.
 • Een folder waarin belangrijk informatie staat over de onafhankelijke cliëntondersteuning, eenvoudig vertelt. Klik hier voor de folder.
 • Een lijst met punten die mensen met een beperking belangrijk vinden bij cliëntondersteuning:
  • De ondersteuner is makkelijk te vinden: Waar kan je de cliëntondersteuner vinden?
   Wanneer kan de cliëntondersteuner mij helpen? Wat kan de cliëntondersteuner allemaal voor mij doen?
  • Je kunt kiezen uit verschillende ondersteuners.
  • Je hoeft niet lang te wachten op ondersteuning.
  • De ondersteuning kan op alle momenten geboden worden en op alle leeftijden.
   Het maakt niet uit of dit vanuit de Jeugdwet, de Wmo of de Wlz is.
  • De ondersteuner neemt de tijd, heeft aandacht en brengt rust.
  • De ondersteuner is altijd te bereiken voor overleg en kan goed luisteren.
  • De ondersteuner denkt mee. Hij of zij stimuleert maar laat de regie bij de persoon.
   De ondersteuner neemt als het nodig is zelf initiatief.
  • De ondersteuner kijkt niet alleen naar de vraag.
  • De ondersteuner kijkt ook naar de omgeving en het gezin. Hierdoor kan het gezin ook andere dingen doen dan alleen zorgen.
  • De ondersteuner is onafhankelijk. Hij/zij kan dan vrij denken, los van geld en van aanbod.
   En werkt altijd in het belang van de persoon met een beperking.
  • De ondersteuning gaat uit van de situatie van mensen met een beperking en hun naasten.
   Met een eigen plan, zorg en ondersteuning die past en eigen regie.
  • Deskundigheid is nodig. Over de wet, alle regels en de sociale kaart. Over de beperkingen door een aandoening. Over de verschillende periodes in een leven, zoals kinderen, jongeren en volwassenen. Rondom het maken van een persoonlijk plan.
  • De ondersteuner is creatief in het bedenken van oplossingen.
  • Kwaliteit van leven ook voor mantelzorger en naasten.

Lees hier het artikel uit PlusPunt van april 2019 over onafhankelijke cliëntondersteuning.

KansPlus heeft een overeenkomst met ClientondersteuningPlus. Vanuit het Kennis- en adviescentrum verwijzen wij mensen door naar hen als zij actief zijn in de betreffende regio.