Beëindiging lidmaatschap

Mededelingen over het beëindigen van het (familie)lidmaatschap KansPlus dienen schriftelijk aan het landelijk Bureau te worden doorgegeven voor 1 oktober. Het lidmaatschap wordt dan per eerstvolgende 1 januari beëindigd. Voor losse abonnementen geldt een opzegtermijn van drie maanden.

Dit kan per post naar Postbus 408, 3990 GE Houten of via een e-mail naar ledenadministratie@kansplus.nl.