Schenken en nalaten

U kunt eenmalig een bedrag schenken.
U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL49 RABO 0159 376 769 t.n.v. KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten te Houten.

Een goede manier om KansPlus financieel te steunen is via een periodieke gift. Voorheen moest bij de notaris een Akte van Schenking gemaakt worden, maar nu is dat niet meer nodig.

U kunt rechtstreeks met KansPlus een overeenkomst afsluiten waarin u vastlegt dat u het werk van KansPlus voor minimaal vijf jaar met een vast bedrag steunt. Daarmee kunt u elke euro die u aan KansPlus geeft volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is niet van belang, er geldt geen drempel. Meer informatie via info@kansplus.nl of via 030-236 37 44

ANBI en IF

KansPlus is een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Dit betekent dat u een gift op uw belastingaangifte als aftrekpost kunt opvoeren.

KansPlus is aangesloten bij de brancheorganisatie voor fondsenwervende instellingen en professionals: het IF.

Nalaten

Als u het werk van KansPlus in de toekomst wilt steunen, kunt u KansPlus opnemen in uw testament. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U laat KansPlus een vaststaand bedrag na (een legaat).
  • U benoemt KansPlus als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Het hoeft daarbij zeker niet altijd om grote bedragen of grote vermogens te gaan. Een legaat of erfenis kan ook bestaan uit kunst, aandelen of onroerende goederen.  U kunt aangeven waarvoor u wilt dat KansPlus uw nalatenschap gebruikt.
Belangrijk is dat in het testament de tenaamstelling en begunstiging correct zijn opgenomen. Onze werknaam is KansPlus maar in een testament dient de statutaire naam opgenomen te worden. Die luidt: KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten. De vereniging is als KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten ingeschreven bij het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer 30231388