KansPlus Archives

Over KansPlus

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. Wij zijn de vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau behartigen wij de collectieve en individuele belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Grootte organisatie Met ongeveer 40 ledengroepen, 4000 leden en honderden vrijwilligers is KansPlus de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Ledengroepen In het land zijn onze ledengroepen actief. De ledengroepen van KansPlus organiseren regelmatig lokale activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor alle leden. Daarnaast ondersteunt KansPlus ook cliëntenraden en familieverenigingen via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap. Aansturing De vereniging wordt aangestuurd door het landelijk bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Daarnaast wordt het bestuur geadviseerd door de verenigingsraad. In die raad zitten vertegenwoordigers van ledengroepen en cliëntenraden aangesloten…

Lees meer