Ondersteuning en Advies

Cliëntenraden kunnen VraagRaak om advies vragen. De invulling daarvan bespreken we van tevoren. Dan kijken we eerst naar wàt er nodig is. Soms is dat het beoordelen van stukken en het geven van schriftelijk advies. Het kan ook zijn dat we een keer op een vergadering komen en de zaken op een rijtje zetten. Of we verzorgen een themabijeenkomst over een bepaald onderwerp. We bespreken van tevoren de kosten en wie dat moet betalen. Daarna maken we een offerte. Cliëntenraden die aangesloten zijn bij VraagRaak krijgen korting.

Een voorbeeld van een verzoek om ondersteuning

Een cliëntenraad vroeg aan VraagRaak ondersteuning in een situatie rond een fusie. De organisatie had voorbereidingen aangekondigd voor een samengaan met een andere organisatie.

VraagRaak is met de leden van de cliëntenraad aan de slag gegaan. Er is een notitie gemaakt met uitgangspunten rond medezeggenschap en ondersteuning. Deze notitie werd gebruikt om de plannen van de fusie te kunnen beoordelen. En het werd gebruikt bij het schrijven van een advies over de fusie. De uitgangspunten gaven aan welke onderwerpen de cliënten belangrijk vinden. Het maakte duidelijk wat de fusie zou moeten opleveren en welke onderwerpen belangrijk waren om over te gaan praten.

De notitie kwam op een volgende manier tot stand. Eerst werd het doel van medezeggenschap beschreven. En er werd beschreven onder welke voorwaarden medezeggenschap zou moeten plaatsvinden. Daarnaast werd beschreven welke zaken belangrijk zijn in het leven van de cliënten. Wat gaat er goed en wat kan er beter in het leven van cliënten? En in de ondersteuning die cliënten ontvangen?

De leden van de cliëntenraad hebben over de volgende onderwerpen met elkaar gesproken:
– het maken van keuzes en eigen baas zijn
– een gewoon leven met als iedereen
– je kunnen ontwikkelen en nieuwe dingen doen
– respect, privacy en veiligheid
– andere mensen in je leven
– ondersteuning bij je leven.

De verbeterpunten die uit de gesprekken kwamen, werden op papier gezet. Ze werden gebruikt bij het beoordelen van de plannen en het geven van advies over de fusie.

Blijf niet zitten met vragen. Bel voor een afspraak met het Kennis- en adviescentrum KansPlus en VraagRaak: (030) 236 37 50. Iedere maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Of mail ons: advies@kansplus.nl