Tijdschrift

PlusPunt is het tijdschrift van KansPlus en verschijnt vier keer per jaar. Speciaal voor leden, cliëntenraden, familieverenigingen en ledengroepen van KansPlus en andere belangstellenden die zich bezighouden met (mede)zeggenschap bevat PlusPunt het katern Zeg’s.

ZEG’s is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, ouders en vertegenwoordigers, begeleiders en coaches. ZEG’s is vooral ook bedoeld voor cliëntenraden.

Vanaf 2013 is ZEG’s een katern in de PlusPunt, het tijdschrift van KansPlus (Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten). ZEG’s is eenvoudig geschreven. Zodat mensen die moeite hebben met lezen, het ook echt kunnen lezen.

In ZEG’s staan ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking en van mensen om hen heen. Over de keuzes die zij maken in het leven. Over alle onderwerpen die daarmee te maken hebben. Over vormen van zeggenschap en medezeggenschap.

In ZEG’s staat ook informatie over belangrijke ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning voor en het leven van mensen met een beperking.

Bekijk hier online de laatste PlusPunt.