Thema-avond ‘seksualiteit en een verstandelije beperking’ in Vught

Op dinsdag 7 november om 19.30 uur organiseert Het Veilige huis in samenwerking met Novalis en KansPlus Bossche Ommelanden een thema-avond over seksualiteit een verstandelijke beperking. Deze avond geeft de toonaangevende bio psycholoog, therapeut, docent en auteur Martine Delfos een boeiende lezing over dit onderwerp. Daarnaast is er een informatiemarkt. De avond  vindt plaats bij Novalis, Industrieweg 9c te Vught. Aanmelden kan tot 10 november 2017 online op www.hetveiligehuis.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Lezing Martine Delfos
Verstandelijke handicap en seksualiteit. Twee lastige onderwerpen bij elkaar. Verstandelijk beperkt…, maar is die diagnose altijd kloppend? En hoe verstandelijk beperkt is iemand met een verstandelijke beperking eigenlijk. En hoe is dat te plaatsen in geval van autisme. Maar wat er ook aan de hand is: mensen willen met mensen verbinden, mensen willen relaties en hun geest, hart en lichaam vraagt om relaties en seksualiteit. En dát onderwerp is voor iedereen een erg lastig onderwerp. Genoeg stof om ons over te buigen!

Over dit onderwerp vertelt Dr. Martine Delfos deze avond. Ze is een toonaangevend bio psycholoog, therapeut en auteur van verscheidene boeken over jeugdpsychologie, pedagogie, autisme en seksuele voorlichting van kinderen. Meer informatie over haar werk vindt u op: www.mdelfos.nl.

Het Veilige Huis
Het Veilige Huis is een samenwerkingsverband tussen ouders, vrijwilligers, opleiders en (zorg)instellingen. Door de krachten te bundelen en kennis te delen, willen ze seksuele opvoeding voor mensen met een beperking  bespreekbaar maken, helpen kinderen weerbaarder te maken en zo samen te zorgen voor een veilige omgeving. Een veilig huis in de breedste zin van het woord. Want kinderen met een verstandelijke beperking zijn vaak op verschillende plaatsen ‘thuis’. Op school, de weekend- en naschoolse opvang, vereniging of woonvoorziening. Het Veilige Huis is een ouderinitiatief. Meer informatie: www.hetveiligehuis.nl.

Lezing Martine Delfos
Datum:
Dinsdag 7 november om 19.30 uur. Ontvangst met koffie/thee en informatiemarkt vanaf 19.00 uur. Kosten €5,00 incl koffie of thee.
Locatie: Novalis, Industrieweg 9C, Vught

uitnodiging Martine Delfos 7-11 def

Vooraankondiging Algemene (leden)vergadering KansPlus 25 november

KansPlus is toe aan een nieuw strategisch beleidsplan. Niet alleen omdat het vorige meerjarenplan bijna verlopen is, maar omdat een grondige bezinning nodig is over hoe we de komende periode in willen gaan. Het bestuur van KansPlus wil nog geen afgerond voorstel voor een nieuw beleidsplan aan de ALV voorleggen, maar we willen leden nadrukkelijk uitnodigen hierover mee te denken op zaterdag 25 november 2017.

We willen deze discussie organiseren aan de hand van vier bouwstenen voor het strategisch beleid die we tijdens de ALV in subgroepen willen uitwerken. Het gaat om de volgende bouwstenen:
– een toekomstbestendige organisatie
– een dynamische organisatie
– lokale netwerken
– wat willen we voor elkaar krijgen

Hier kunt u de volledige vooraankondiging lezen. Wilt u meepraten? Reserveer dan 25 november alvast in uw agenda.

Binnenkort volgt meer informatie over exacte tijd en locatie.

Wij zien u graag op 25 november!

Zorginspectie (IGZ) is gefuseerd met Jeugdinspectie (IJZ)

Per 1 oktober zijn de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) officieel gefuseerd. Voor instellingen voor jeugdhulp en voor zorgaanbieders die zowel zorg als jeugdhulp aanbieden, geldt  dat het toezicht vanaf 1 oktober 2017 wordt uitgevoerd door één inspectie.

De nieuwe organisatie heet Inspectie Gezondsheidszorg en Jeugd, afgekort IGJ.
Meer informatie www.igj.nl.

App voor mensen met verstandelijke beperking met alledaagse vragen

Met VraagApp krijgen mensen met een verstandelijke beperking snel antwoord van vrijwilligers op hun dagelijkse vragen. De app is nu beschikbaar voor iedereen in Nederland vanaf 16 jaar. Om vragen te stellen is een abonnement nodig. In de voorverkoop zijn door instellingen al ruim 3000 abonnementen afgenomen. VraagApp is een antwoord op het feit dat enerzijds steeds meer mensen de samenleving ingewikkeld vinden en anderzijds veel mensen op zoek zijn naar flexibel vrijwilligerswerk.

Hoe het werkt

Mensen die vaak alledaagse vragen hebben kunnen via hun instelling een gratis abonnement krijgen of zelf voor €12 per jaar een abonnement aanschaffen. Met het abonnement kunnen onbeperkt vragen gesteld worden. Vragen worden getypt of ingesproken. Een vraag wordt automatisch verzonden naar een paar vrijwilligers tegelijk. De eerste die de vraag wil beantwoorden, komt in een chatgesprek met de vragensteller. Zo krijgen vragenstellers snel antwoord. Middels toezicht op de gesprekken wordt de kwaliteit bewaakt. Er zijn daarnaast uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen.

Problemen voorkomen

VraagApp wil er voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking zelfstandiger kunnen leven. Frank Schalken, directeur van VraagApp: “VraagApp voorkomt dat kleine vragen grote problemen worden. Doordat vrijwilligers alledaagse vragen beantwoorden, kunnen begeleiders hun beschikbare tijd benutten voor complexe vragen. Iedereen die WhatsApp gebruikt, kan ook met VraagApp overweg.”

Michiel Zeeuw is ervaringsdeskundige en werkzaam bij de belangenvereniging LFB, initiatiefnemer van VraagApp. “Veel mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben een smartphone. Zij hebben regelmatig vragen waar zij hulp bij nodig hebben. Via VraagApp stellen ze bijvoorbeeld vragen over het huishouden, openbaar vervoer of een brief die ze niet snappen.”

Initiatiefnemers

VraagApp is een initiatief van de LFB en sociale onderneming 3 Times Impact. Het concept van VraagApp is ontwikkeld in opdracht van Amerpoort. Founding partners zijn verder de instellingen ASVZ, ’s Heeren Loo, MEE Amstel en Zaan, MEE Rotterdam Rijnmond en Prisma. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, VSBfonds en NSGK hebben een groot deel van de kosten voor hun rekening genomen.

Meer uitleg in eenvoudige taal: Start VraagApp

Ben jij enthousiast over VraagApp? VraagApp zoekt 10 personen die  het gratis willen uitproberen. Kijk voor meer informatie op https://vraagapp.nl

 

Bijeenkomst Platform Wooninitiatieven Zuid-Nederland

Op zaterdag 4 november organiseren het Platform Wooninitiatieven Zuid-Nederland en Naar-keuze een bijeenkomst voor ouders/familieleden die betrokken zijn bij ouderinitiatieven. Centraal thema deze bijeenkomst is:  Het nieuwe toetsingskader van de Inspectie van de Gezondheidszorg & dilemma’s binnen wooninitiatieven

Angela Backx, zelf zus van iemand met een verstandelijke beperking en betrokken bij een ouderinitiatief, is werkzaam als Hoofdinspecteur bij Inspectie voor de Gezondheidszorg en zal deze inleiding verzorgen.

Wanneer?
Zaterdag 4 november 2017 van 10:00 tot 13:00

Waar?
MEE West-Brabant, Heerbaan 100, 4917 NL Breda

De bijeenkomst is gratis.

U kunt zich aanmelden tot 28 oktober via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wonen2017

Na aanmelding ontvangt u een week van te voren een bevestiging en het definitieve programma.

KansPlus zoekt beleids-/projectmedewerker Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg (GHZ) op ZZP-basis

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. KansPlus is de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 60 ledengroepen, 7000 leden en ruim 1000 vrijwilligers.

Samen Sterk voor kwaliteit wordt, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), uitgevoerd in een samenwerkingsverband met Ieder(in), KansPlus, LSR, LFB en verder met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG.

Deze kwaliteitsagenda beoogt een extra impuls te geven aan de Wlz-gehandicaptensector met als doel de kwaliteit van bestaan van de mensen die gebruik maken van Wlz-zorg en ondersteuning te verbeteren. De kwaliteit van bestaan van cliënten wordt voor een groot deel bepaald door de zorg en ondersteuning die zij dagelijks aangeboden krijgen. Er is sprake van een grote verscheidenheid aan cliënten en diversiteit in zorg- en ondersteuningsvragen binnen de gehandicaptenzorg. Keuzevrijheid is cruciaal voor hun kwaliteit van bestaan. Het is essentieel dat mensen met een (intensieve) beperking (en hun naasten) meer in de positie komen om hun leven – naar vermogen en wens – in te richten zoals zij dat zelf graag willen. Hiervoor is onder meer heldere informatie over het zorgaanbod, bruikbare ervaringsinformatie en een goede dialoog tussen cliënten, verwanten en zorgverleners nodig.

Voor de Kwaliteitsagenda GHZ zoekt KansPlus per direct een enthousiaste, betrokken en leergierige:

Beleids-/projectmedewerker Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg (GHZ)

Wat ga je doen?

 • Je vertegenwoordigt KansPlus bij een of meer deelprojecten
 • Je inventariseert bestaande methodes, tools, informatie;
 • Je werk samen met externe partijen zoals de andere cliëntorganisaties, VGN, MEE, IGZ, VWS e.d.;
 • Je geeft trainingen, leidt bijeenkomsten en voert interviews uit en/of coacht interviewers;
 • Je doet onderzoek;
 • Je implementeert methodes bij en/of stelt deze bij.
 • Je rapporteert aan en stemt af met de projectleider van de Kwaliteitsagenda;

Wat vragen wij?

 • Hbo/academisch werk- en denkniveau;
 • Goed kunnen samenwerken maar ook zelfstandig kunnen werken;
 • Vanuit cliëntperspectief kunnen denken en handelen;
 • Kunnen communiceren met cliënten (de taal van de cliënt kunnen spreken) en hun verwanten maar ook met medewerkers en management van zorginstellingen;
 • In staat zijn om contact te leggen met zorginstellingen, hen te overtuigen om mee te doen, helder je boodschap voor het voetlicht kunnen brengen;
 • Projectmanagementvaardigheden: planmatig te werk gaan, werken met deadlines, resultaatgericht zijn, oplossingsgericht zijn, tijdig terugkoppeling weten te geven;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het werkveld van de gehandicaptenzorg en, bij voorkeur, kennis hebben van onderwerpen als de dialoog, de triade, vrijheidsbeperking, cliëntondersteuning, netwerkversterking; Het is belangrijk dat je de taal van cliënten en familieleden spreekt
 • Bij voorkeur kennis van implementatievraagstukken hebben;
 • Bij voorkeur ervaring hebben met het leiden van bijeenkomsten, geven van trainingen, uitvoeren van interviews.

Wat bieden wij?

Wij bieden een overeenkomst van opdracht aan tot 1 januari 2019. Op basis van mogelijkheden en interesses worden nadere afspraken gemaakt over de inzet. Deze inzet kan het jaar door (in onderling overleg) bijgesteld worden.

Reageren:
Interesse in deze functie? Stuur dan voor 20 oktober 2017 je sollicitatiebrief met CV naar d.kloosterman@kansplus.nl  onder vermelding van beleids-/projectmedewerker gehandicaptenzorg. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Dorien Kloosterman, senior beleidsmedewerker en projectcoördinator Kwaliteitsagenda GHZ, telefoon 06 46291032

Vacature kwaliteitsagenda

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Landelijke bijeenkomsten lokale belangenbehartiging: samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking

Netwerken over het hele land die opkomen voor mensen met een verstandelijke beperking

Het programma Lokale Belangenbehartiging van KansPlus ondersteunt en versterkt groepen mensen die lokaal de belangen behartigen voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Ieder mens heeft recht op een goed en gelukkig leven. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak steun nodig van anderen die voor hen opkomen in de huidige inclusieve samenleving. Belangenbehartiging die gericht is op gemeentelijke politiek en op zorg en dienstverlening die door instellingen wordt geleverd.

KansPlus wil in heel Nederland actieve groepen bij elkaar brengen van mensen die opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Groepen die met elkaar in contact staan, informatie en tips uitwisselen en als het moet samen optrekken voor gezamenlijke doelen.

Hoe?

Door het organiseren van regionale bijeenkomsten waarbij verschillende belangenbehartigers elkaar ontmoeten. Op de bijeenkomsten wordt direct zichtbaar hoe divers lokale belangenbehartiging is en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn.

Voor wie?

Voor geïnteresseerde KansPlus ledengroepen, cliëntenraden en familieorganisaties. Voor andere  groepen/netwerken die lokaal opkomen voor de belangen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook mensen die niet deel uitmaken van een groep of netwerk en nieuwsgierig zijn naar mogelijkheden om actief te zijn in de eigen omgeving, zijn van harte welkom.

Waarom?

Op vele plaatsen in het land zijn (groepen) mensen actief bezig voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Door deze bijeenkomsten kunnen nieuwe contacten ontstaan en kunnen bestaande contacten bestendigd en verstevigd worden. U gaat naar huis met nieuwe contacten, nieuwe ideeën en andere invalshoeken om aan de slag te gaan in uw eigen omgeving.

Programma

 1. Opening
  De vele gezichten van lokale belangenbehartiging. Droom: in heel Nederland netwerken die opkomen voor mensen met een verstandelijke beperking
 2. Live netwerk in beeld brengen
  Wie zijn aanwezig? Waarom ben je hier?
 3. Instrumenten voor Lokale Belangenbehartiging
  Informatie, instrumenten en scholing die KansPlus ontwikkeld heeft
 4. Netwerken en lobbyen
  Hoe doe je dat? Van elkaar leren
 5. Hoe verder?

Waar en wanneer?

Eindhoven – donderdag 23 november
Zorginstelling Severinus
Platanenlaan 28
5507 MD Veldhoven

Meppel – maandag 22 januari 2018
Wijkcentrum de Poele
Groen van Prinstererstraat 1A
7942 CW Meppel

Begin 2018 is er ook een bijeenkomst in Den Haag. Als datum en locatie bekend is kunt u zich daarvoor inschrijven.

Tijd:

Voor alle bijeenkomsten van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Inschrijving:

Inschrijving is individueel. Via deze link kunt u zich aanmelden. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Delen van de uitnodiging wordt op prijs gesteld.

uitnodiging landelijke bijeenkomsten-14112017

 

Verslag studiedag KansPlus & Familiebeleid in de VG-sector

Op vrijdag 6 oktober organiseerde KansPlus een studiedag in Driebergen-Rijsenburg met als thema Familiebeleid in de VG-sector.

De dag startte met een interactief toneelspel met medewerking van Marcella Overeem. Zij is actrice bij interactief en educatief theatergroep in Nijmegen. Zij speelde samen met Marion Thielemans, medewerker van KansPlus, een scene van een gesprek tussen een begeleider en een moeder van een bewoner van een zorginstelling. Vanuit de zaal werd door de aanwezigen heel actief meegedaan en werden allerhande tips gegevens die een dergelijk gesprek tot een goed gesprek kunnen maken.

Vervolgens werden er in twee rondes drie verschillende workshops gegeven.
De workshop over Bouwstenen voor Familiebeleid werd verzorgd door Elke Marijnusse en Dickie van de Kaa. In deze workshop is men aan de slag gegaan met de werkmethode Bouwstenen voor familiebeleid. Meer informatie over deze methode kunt u hier lezen.

De workshop waar men aan de slag ging met de Handreiking Vervolg Manifest Familiebeleid in de VG-sector werd verzorgd door Jaap Zwitser met medewerking van Jaap Stollenga. Meer over het Manifest en de Handreiking Vervolg Manifest kunt u hier lezen. De volledige presentatie van de workshop kunt u  via de volgende link nalezen: KansPlus workshop manifest en handreiking Jaap Zwitser 6 oktober 2017.

De derde workshop ging over de modelovereenkomst voor familieverbanden, cliëntenraden en zorgaanbieders en werd verzorgd door Paul Lucardie. In een dergelijke overeenkomst worden afspraken die men met elkaar maakt, vastgelegd.
Meer over de modelovereenkomst kunt u hier lezen. De presentatie van Paul Lucardie kunt via de volgende link lezen: KansPlus workshop modelovereenkomst 6 oktober 2017 Paul Lucardie

Mocht u vragen hebben over één van de onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met ons Kennis -en adviescentrum via advies@kansplus.nl of telefonisch van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur via 030-2363750.

 

 

Model samenwerkingsovereenkomst tussen zorgaanbieder, cliëntenraad en verband van naastbetrokkenen in de gehandicaptenzorg

Waarom een samenwerkingsovereenkomst

De modelovereenkomst is bedoeld om de intentie tot samenwerken tussen de zorgaanbieder, de cliëntenraad en een verband van betrokkenen zoals een familieberaad/-vereniging vast te leggen in een aantal heldere afspraken. Met deze afspraken wordt familiebeleid vastgelegd en wordt niet alleen de positie van familieberaden/-verenigingen maar ook die van cliëntenraden verstevigd. Het doel hiervan is om de zorg rond cliënten van een zorginstelling te optimaliseren.

Iedere zorgaanbieder met tien of meer cliënten is vanuit de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) verplicht een cliëntenraad in te stellen. Een cliëntenraad heeft bepaalde wettelijke bevoegdheden die een verband van naastbetrokkenen niet heeft. Zowel vanuit de overheid als vanuit de gezamenlijke brancheorganisaties wordt gewezen op het belang van een adequate dialoog tussen zorgaanbieders en hun cliëntenraden mét familieverbanden. Een resultaat hiervan is de eerder dit jaar gepresenteerde werkmethode “Bouwstenen voor familiebeleid” die op basis van een pilot is opgesteld door belangenbehartigersorganisatie KansPlus/VraagRaak en een zorgaanbieder ( ’s-Heerenloo).

De model samenwerkingsovereenkomst is een uitbreiding van het eerder in 2016 en 2017 door KansPlus/VraagRaak uitgebrachte Manifest familiebeleid en familieverenigingen in de VG-sector en de Handreiking vervolg Manifest.

 Samenwerking is maatwerk

De modelovereenkomst is bedoeld als handreiking voor de opstellers van een samenwerkingsovereenkomst tussen een zorgaanbieder, een cliëntenraad en een verband van naastbetrokkenen. Het is belangrijk de overeenkomst zo samen te stellen dat de drie partijen duidelijk en zorgvuldig hun visie op een adequate zorg- en dienstverlening aan cliënten hebben geformuleerd.
Er kunnen afspraken worden vastgelegd over:

 • de positie van het verband van naastbetrokkenen wat betreft beleid van de zorginstelling en verantwoording
 • gevraagd en ongevraagd adviseren
 • hoe regelmatig overleg te regelen
 • het beschikbaar stellen van informatie en expertise van het verband van naastbetrokkenen aan cliëntenraad en zorgaanbieder.

KansPlus/VraagRaak kan en wil u adviseren bij het opstellen van een voor u passende samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie kunt u verkrijgen via het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak via advies@kansplus.nl of via 030-2363750 (ma. t/m do. 10.00 uur-13.00 uur)

U kunt de modelovereenkomst en de toelichting hieronder lezen en downloaden:
Tripartite modelsamenwerkingsovereenkomst
Toelichting modelsamenwerkingsovereenkomst