13-07-2022

AVG wordt arts VG

Er is een nieuwe naam voor arts verstandelijk gehandicapten (AVG): arts VG. Hiermee is de verwarring met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) opgelost en wordt het woord ‘arts’ niet meer dubbel gebruikt. De arts VG biedt aanvullende specialistische zorg aan de zorg die de huisarts biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Huisartsen en kinderartsen kunnen doorverwijzen naar de arts VG. Waarvoor doorverwezen kan worden is hier te lezen. Meer over de arts VG is te lezen op de website de beroepsvereniging van de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk gehandicapten www.nvavg.nl Een overzicht van AVG-poli’s is te vinden op de website van de VGN. Bron: NVAVG…

Lees meer