juli 2024

KansPlus jaaroverzicht 2023

  Het jaar 2023 was voor KansPlus een jaar om met trots op terug te kijken. In de tijdlijn hieronder zijn de hoogtepunten van KansPlus uit 2023 weergegeven. Voor meer informatie per hoogtepunt, klik op het pdf document van het Schematisch jaaroverzicht 2023 en klik op de knoppen ‘meer info’ voor de link naar het betreffende artikel. Voor het lezen van het rapport met het gehele jaaroverzicht, klik op het pdf document Uitgebreid jaaroverzicht 2023.      …

Lees meer

‘Save the Date’ 30 september 2024 Webinar

Een levenlang Mantelzorg 2CU en EMB Nederland organiseren een gezamenlijk Webinar. Datum 30 september 2024. Tijd vanaf 19.30 uur. “Ik hoop dat ik mijn kind overleef.” Voor veel ouders van een kind met meervoudige beperkingen is dit een herkenbaar gevoel. Dankzij verbeterde zorg worden mensen met ZEVMB steeds ouder. Dit roept allerlei sociale, praktische en ethische vraagstukken op. Wie neemt bijvoorbeeld de zorgtaak over als ouders dat niet meer kunnen? En hoe kan de zorgkwaliteit worden gehandhaafd als zij er niet meer zijn? Kasper Kruithof is wetenschappelijk onderzoeker medische ethiek aan het Amsterdam UMC en promoveerde op dit onderwerp. In de podcastserie Levend verlies vertelt hij over de angst van ouders dat hun kind hen overleeft, hoe broers en zussen tegen die zorg van hun ouders aankijken en over levensverlengende medische handelingen. “Het komt regelmatig voor dat dit thema wel in de gedachten van ouders zit, maar niet…

Lees meer

Brief aan minister: “Aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking is hard nodig.”

  Het recht van mensen met een verstandelijke beperking op goede zorg. Een oproep van cliëntenorganisaties KansPlus, Dit Koningskind, Sien, Helpende handen, EMB Nederland en 2CU aan minister Agema van VWS en staatssecretaris Maeijer van Langdurige en Maatschappelijke zorg.   Aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking is hard nodig Aan het begin van de onderhandelingen voor een kabinetsformatie op 6 december 2023 hebben wij de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB een brief geschreven, met de vraag aandacht te hebben voor betere en blijvende goede zorg in hun coalitieonderhandelingen en -akkoord voor een nieuw te vormen kabinet. Mensen met een verstandelijke beperking hebben hun hele leven lang zorg en begeleiding nodig. Zij kunnen niet altijd zelf hun zorg regelen of zeggen wat zij willen. Dit doen dan veelal hun verwanten/wettelijke vertegenwoordigers namens hen: ouders, broers en zussen, in samenwerking met zorgprofessionals. Deze levenslange en levensbrede zorg…

Lees meer