Actualisatie handreiking dagbesteding

Deze handreiking vervangt de versie van 21 juli.

In deze handreiking wordt een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven voor het veilig organiseren van dagbesteding voor mensen (volwassenen) met een beperking. Het gaat hierbij zowel om mensen die thuis wonen, als mensen die op een locatie van een zorgorganisatie wonen. Dagbesteding kan een onderdeel zijn van een breder ondersteuningsaanbod. Deze handreiking beperkt zich echter alleen tot dagbesteding en gaat niet over andere vormen van zorg.

Op 13 oktober heeft het kabinet opnieuw strengere maatregelen afgekondigd, in de hoop dat deze ervoor gaan zorgen dat we het virus kunnen indammen. Er gelden nu nieuwe maatregelen voor heel Nederland. Als de landelijk geldende maatregelen stoppen, dan geldt weer de regionale aanpak. Daarvoor is een routekaart ontwikkeld. In die routekaart staat per risiconiveau beschreven welke maatregelen in een regio minimaal gelden. Voor ieder risiconiveau geldt: volg de basisregels.

Deze handreiking is ontwikkeld door de VGN in samenwerking met het platform dagbesteding van de VGN, Iederin, LFB, LSR, KansPlus, Per Saldo, NVAVG, NVO en de Federatie Landbouw & Zorg en de BVKZ. De paragraaf over vervoer is afgestemd met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

U kunt de handreiking hier downloaden: Handreiking-Dagbesteding 30 oktober 2020