Dinsdag 19 juni 2018

Algemene Vergadering KansPlus

De eerste algemene vergadering van 2018 van KansPlus zal gehouden worden op dinsdag 19 juni van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Op de agenda staat het strategisch beleidsplan KansPlus 2019-2023.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/aanmeldingav190618 

Locatie:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Molen 77
3995 AW Houten

Dit gebouw bevindt zich naast het pand waarin KansPlus gevestigd is.

Zie voor meer informatie: https://www.kansplus.nl/2018/05/03/algemene-ledenvergadering-kansplus-2/