Brief KansPlus en Ieder(in) aan voorzitter VGN over samenwerking met cliëntorganisaties

In een reactie op de brief van 27 juli van de voorzitter van de VGN aan Minister de Jonge vragen KansPlus en Ieder(in) de VGN nadrukkelijk om samen met de cliëntenorganisaties bij de verdere formulering van beleid en maatregelen aan de slag te gaan voor het herstel van het vertrouwen en volwaardige samenwerking en overleg tussen zorgorganisaties en cliënten/verwanten.  Zij constateren  dat veel van de genomen maatregelen onvoldoende doordacht en genuanceerd zijn geweest, niet afgestemd op wat werkelijk nodig en zinvol was en onvoldoende tot stand kwamen in samenspraak met betrokken cliënten en hun naasten. En daar was – zeker na de eerste acute fase – wel de ruimte voor, hetgeen ook tot uiting kwam in de eerste handreiking voor de bezoekregeling.

De volledige brief van KansPlus en Ieder(in) kunt u hier lezen.

Op 27 juli heeft de voorzitter van de VGN, Boris van der Ham, in een brief aan de Minister van VWS gereageerd op uitlatingen die de minister en enkele ambtenaren gedaan hebben over onder andere de dagbesteding. Van der Ham geeft aan dat het niet de sector zelf geweest is die voor een sluiting van de dagbesteding heeft gezorgd. Hij geeft aan dat beslissingen in nauw overleg met het ministerie en op basis van diverse experts genomen zijn. Verder vraagt hij de minister voorrang te geven aan het aanpassen van (of het ontwerpen van nieuwe) beleidsregels die de innovatieve ontwikkelingen in de dagbesteding niet belemmeren maar stimuleren. Via deze link kunt u de volledige brief lezen.

Brief KansPlus en Ieder(in) aan Boris van der Ham – Bestuursvoorzitter VGNdocx
Brief voorzitter VGN aan Hugo de Jonge over coronamaatregelen