Corona: KansPlus is er ook nu voor u

Deze pagina wordt regelmatig aangepast met actuele informatie. Laatste update: woensdag 3 maart

Met het starten van het vaccineren is de weg naar ‘meer mogen’ geopend. Het vaccineren gaat echter niet overal met dezelfde snelheid en vraagt veel van het geduld van iedereen: van verwanten, begeleiders en niet te vergeten van onze naasten met een verstandelijke beperking. Er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden. Bijvoorbeeld over de effectiviteit en veiligheid van de vaccins, over de vraag of de verschillende vaccins ook voor iedereen geschikt zijn, wanneer wie aan de beurt is en wanneer we weer meer kunnen of juist waakzaam moeten blijven met het oog op mutaties van het virus.

Op dinsdag 2 maart heeft KansPlus, samen met Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Per Saldo een bestuurlijk overleg gehad met Minister de Jonge van VWS. Er is gesproken over de vaccinatiestrategie Covid-19, wat het betekent en wat het perspectief is voor mensen met een beperking of (chronische) aandoening. Er is gesproken over een aantal over een aantal specifieke groepen van mensen met een verhoogd medisch of ander risico. We hebben ook aandacht gevraagd voor vaccinatie van mantelzorgers van thuis wonende mensen met een (verstandelijke) beperking die een risico lopen en zelf niet gevaccineerd kunnen worden, en voor mantelzorgers voor thuis wonende mensen met een (verstandelijke) beperking die voor hun dagelijks doen en laten volledig afhankelijk zijn van de aanwezigheid van hun mantelzorgers. Er komt een uitwerking van het gesprek. Zodra er meer informatie, dan delen we dit.

Regelmatig organiseren wij een video-bijeenkomst voor onze leden. Hieronder vindt u de antwoorden van de vragen die besproken zijn tijdens de laatste bijeenkomsten.

25 februari: u kunt de vragen en antwoorden hier nalezen.
27 januari: u kunt de vragen en antwoorden hier  nalezen.

We proberen de informatie zo actueel mogelijk te houden, maar doordat de ontwikkelingen snel gaan kan het zijn dat bepaalde antwoorden niet up- to-date zijn.

Op 19 januari heeft de VGN in samenwerking met KansPlus en de LFB twee webinars georganiseerd. Eén webinar voor cliënten, hun persoonlijk begeleiders en ouders/verwanten en één voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. De webinars stonden in het teken van coronavaccinaties in de gehandicaptenzorg. Beide webinars zijn terug te kijken via https://www.vgn.nl/nieuws/terugkijken-vgn-webinars-over-vaccineren.

Voor vragen of het delen van uw ervaring kunt contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak. U kunt ons bereiken:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.
  • via het formulier op deze pagina
  • via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.

Actuele informatie is ook te vinden op:

  • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
  • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
  • de website van Naar Keuze voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders en wooninitiatieven via deze link
  • de website van Per Saldo voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
  • de website van de rijksoverheid via deze link
  • de web site van het RIVM via deze link
  • via ww.steffie.nl in makkelijk nederlands