Corona: KansPlus is er ook nu voor u

Deze pagina wordt regelmatig aangepast met actuele informatie. Laatste update: donderdag 19 november

Naar aanleiding van de ‘tijdelijke wet maatregelen covid-19’ en de persconferentie van 13 oktober zijn de handreikingen bezoek en logeren en dagbesteding geactualiseerd. Het recht op bezoek is vastgelegd en er is nuancering aangebracht op hoe om te gaan met bezoek bij een (verdenking van een) besmetting.

In de handreiking  dagbesteding wordt een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven voor het veilig organiseren van dagbesteding voor mensen (volwassenen) met een beperking. Het gaat hierbij zowel om mensen die thuis wonen, als mensen die op een locatie van een zorgorganisatie wonen. Dagbesteding kan een onderdeel zijn van een breder ondersteuningsaanbod.

U kunt de geactualiseerde handreikingen hier lezen:
https://www.kansplus.nl/corona-kansplus-is-er-ook-nu-voor-u/actualisatie-handreiking-bezoek-en-logeren/ en https://www.kansplus.nl/corona-kansplus-is-er-ook-nu-voor-u/actualisatie-handreiking-dagbesteding/ 

In het landelijk overleg waar KansPlus aan deelneemt zijn op dit moment twee onderwerpen van gesprek interessant.

Het eerste is de mondkapjesplicht die er aan gaat komen. We weten dat een aantal mensen niet met een mondkapje overweg kan en die zouden hiervan vrijgesteld moeten worden. Het is niet de bedoeling dat hiervoor een formeel vrijwaringsbewijs komt dat bijvoorbeeld door een arts of zorgaanbieder moet worden afgegeven. Er wordt nog gekeken of er minder bureaucratische manieren zijn waarmee mensen aan BOA’s kunnen aangeven dat ze te maken hebben met iemand die als gevolg van een verstandelijke beperking niet in staat is een mondkapje te dragen.

Een tweede onderwerp van gesprek is het monitoren van de ontwikkelingen. De officiële monitor die aan de Tweede Kamer is aangeboden geeft vooral cijfermatige informatie en geeft geen inzicht  in de grote impact die maatregelen hebben op het persoonlijk leven op individueel niveau. Er is behoefte aan een breder beeld waarin ook aandacht is aan wat goed gaat en dat tegelijkertijd inzicht geeft op de impact die corona heeft op het persoonlijk leven van mensen met een verstandelijke beperking.

Wij horen graag wat uw ervaringen en inzichten zijn. Wilt u deze delen met andere leden van KansPlus?

Dat kan op Woensdag 25 november om 20.00 uur.  Dan is er weer de gelegenheid om online mee te praten ook als u gewoon wilt horen wat anderen te zeggen hebben.
U kunt hiervoor inloggen op https://meet.jit.si/kansplus.
Als u vooraf wilt kijken hoe het werkt, kunt u een instructie filmpje zien op https://youtu.be/oqhOLCIA5uU. Lukt het niet om in te loggen, dan kunt u op woensdag 25 november telefonisch contact opnemen met 06-55161136.

Voor vragen of het delen van uw ervaring kunt ook contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak. U kunt ons bereiken:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750.
  • via het formulier op deze pagina
  • via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.

Actuele informatie is ook te vinden op:

  • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
  • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
  • de website van Naar Keuze voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders en wooninitiatieven via deze link
  • de website van Per Saldo voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
  • de website van Naar Keuze voor informatie over corona en PGB
  • de website van de rijksoverheid via deze link.
  • via ww.steffie.nl in makkelijk nederlands