Corona: KansPlus is er ook nu voor u

Deze pagina’s worden regelmatig aangepast met actuele informatie. Laatste update: dinsdag 26 mei

Vorige week is de handreiking bezoek gehandicaptenzorg, die we noemden in de mailing van vorige week, gepubliceerd. U kunt deze downloaden via: Handreiking Bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek dd 19 mei 2020.

Afgelopen week hebben we gewerkt aan de handreiking voor de hervatting van de dagbesteding. Dat wordt nog best wel een klus. De minister heeft in de routekaart aangegeven dat voor iedereen per 1 juni weer een goede vorm van dagbesteding beschikbaar moet zijn.  Ook de routekaart vindt u in de bijlage.

Maar bij de herstart doen zich drie grote problemen voor. Het eerste is de beschikbare ruimte. Om de veilige afstand van 1.5 meter zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, kunnen minder mensen dan anders tegelijk in een activiteitenlokaal aanwezig zijn. Dat betekent dat er een fors ruimtetekort is.

Het tweede probleem heeft te maken met het vervoer voor mensen die gebruik moeten maken van groepsvervoer. Op dit moment zijn de vervoersbedrijven nog druk aan het kijken hoe ze dit kunnen oplossen. Het derde probleem is dat in veel dagbestedingsgroepen mensen uit verschillende groepswoningen komen. Dit vergroot de kans op een verspreiding van het virus naar meerdere woningen als er op de dagbesteding iemand komt die besmet is met Covid-19.

Al met al betekent dit dat het niet gaat lukken om iedereen per 1 juni weer de oude dagbesteding terug te geven. Het zal wellicht minder dagdelen per week zijn, een andere vorm waarbij een complete woongroep naar een zelfde activiteitengroep gaat, of dat nog een tijd dagbesteding op de woning geboden zal worden.

In de handreiking dagbesteding die gemaakt wordt, is opgenomen dat – zeker omdat dit voor langere tijd gaat duren – met de cliënt en vertegenwoordiger overlegd moet worden wat een voor de cliënt goede dagbesteding op dit moment is. En dat deze afspraken als een bijlage in het ondersteuningsplan moeten worden opgenomen.

Vanuit de gezamenlijke cliëntenorganisaties hebben we er op aangedrongen dat in ieder geval gestart moet worden met dagbesteding op dagbestedingslocaties voor mensen die zelfstandig wonen of bij ouders thuis. Zij hebben nu vaak al maanden geen dagbesteding zoals ze gewend zijn gehad.

We hopen dat het allemaal snel goed zal gaan, en zeker ook dat het overleg met cliënten en verwanten, zoals afgesproken in de handreikingen, ook goed van start zal gaan. Als u niet uitgenodigd wordt voor een overleg, heeft u alle recht om daar om te vragen. Desnoods kunt u tekst van de handreiking aan uw locatiemanager geven, zodat ze kunnen lezen wat bedoeld wordt.

Woensdag 27 mei is er van 20.00 – 21.00 uur weer de gelegenheid om deel te nemen aan een video-bijeenkomst. Als u vragen heeft of anderszins mee wilt praten, bent u van harte welkom.

Voor de video-bijeenkomst logt u in op  https://meet.jit.si/kansplus .
Als u vooraf wilt kijken hoe het werkt, kunt u hier een instructie filmpje zien op https://youtu.be/oqhOLCIA5uU. Lukt het niet om in te loggen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met 06-55161136.

De komende tijd is het Kennis- en adviescentrum van KansPlus/VraagRaak extra bereikbaar. U kunt ons bereiken:

  • Telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750. Uitgezonderd feestdagen en 22 mei.
  • via e-mail naar advies@kansplus.nl.

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.

Actuele informatie is ook te vinden op:

  • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
  • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
  • de website van de SVB voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
  • de website van Naar Keuze voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders en wooninitiatieven via deze link
  • de website van Per Saldo voor vragen en antwoorden over de gevolgen en regelingen voor PGB-houders via deze link
  • de website van Naar Keuze voor informatie over corona en PGB
  • de website van de rijksoverheid via deze link.
  • via ww.steffie.nl in makkelijk nederlands

Wij wensen iedereen veel sterkte in deze onzekere tijd!!