Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Op 13 juli 2020 is het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19’ ingediend. Dit wetsvoorstel dient als vervanging van de noodverordeningen. Zodra er geen maatregelen meer nodig zijn om de epidemie van het virus te bestrijden zal de wet komen te vervallen.

Het verloop van de invoering en het volledige wetsvoorstel kunt hier lezen.

In de komende periode wordt dit wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer.
KansPlus heeft op 26 augustus, mede namens een aantal andere cliëntorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, in een brief aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met name aandacht gevraagd voor de positie van de naaste van de persoon met een verstandelijke beperking. KansPlus en de anderen zien graag dat met het begrip ‘mantelzorger’ ook de belangrijke naaste wordt bedoeld die niet per definitie zorg verleent.

De volledige brief kunt u hier lezen: brief tijdelijke wet covid-19