Persoonlijke financiën

Dit hoofdstuk omvat de volgende onderdelen

  • inkomen / uitkering
  • verplichte eigen bijdragen
  • vrijwillige eigen bijdragen
  • erfenissen en schenkingen