Inkomen en uitgaven

inkomen door werk

uitkering en uitkeringsperikelen

verplichte eigen bijdragen

vrijwillige eigen bijdragen

erfenissen en schenkingen