Kaartje voor mensen die geen mondkapje kunnen dragen

Met ingang van 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in publieke ruimten. Deze verplichting geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Van deze groepen wordt verwacht dat ze zelf ‘bewijzen’ dat ze zijn vrijgesteld. Volgens het ministerie kan dit bijvoorbeeld met een brief van de specialist, een medische verklaring, bewijs van prothese, medicijnenoverzicht of bewijsstuk van de instelling of gemeentelijke Wmo-voorziening. Zie hier voor de informatie van het ministerie.

Voor mensen die vanwege een beperking of chronische ziekte geen mondkapje op kunnen, is een kaartje beschikbaar gesteld via de website van Vilans. Ga hiervoor naar https://www.vilans.nl/artikelen/uitzonderingen-mondkapjesplicht-voor-mensen-met-beperking-of-ziekte . Daar is het kaartje te downloaden.

Bronnen:
Ieder(in) en Vilans