Kamervragen over vaccinaties in kleine woonvormen en ouderinitiatieven beantwoord en zorgbonus pbg-ers

In de antwoorden geeft minister de Jonge op 23 februari antwoorden op de vragen die gesteld zijn door de Kamerleden Dik-Faber (CU) en Bergkamp (D66) over pgb-houders en hun zorgverleners en de vaccinatiestrategie.

Lees hier de brief met de vragen en antwoorden.

De aanvraag voor de zorgbonus voor PGB-ers  is op 1 maart gestart. Heeft u een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met uw zorgverlener(s)? En heeft u een pgb van de gemeente of uit de wet langdurige zorg? U krijgt dan een brief van de SVB waarin staat hoe u de zorgbonus voor uw zorgverleners kunt aanvragen. U kunt deze bonus tot en met 12 april 2021 aanvragen. Voor zorgverleners binnen de Zorgverzekeringswet komt in een later stadium meer duidelijkheid over de zorgbonus. (Bron: Per Saldo)

Via deze link  van VWS kunt u de handreiking pgb zorgbonus downloaden.