Noodzaak tot includeren thuis-/zelfstandig wonende cliënten met een Wlz-indicatie in de vaccinatiestrategie

Op 1 april hebben Ieder(in), KansPlus, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, de VGN en de Associatie van Academische Werkplaatsen VB in een brief aan de COVID-19 directie van VWS aan hen gevraagd thuis- en of zelfstandig wonende mensen met een Wlz-indicatie toe te voegen aan de vaccinatiestrategie.

Op dit moment worden mensen met een (ernstig) verhoogd medisch risico met voorrang gevaccineerd. Om recht te doen aan het beleid om de groepen die het meest kwetsbaar zijn voor ziekenhuisopname het eerst te vaccineren, dienen ook mensen met verstandelijke en gecombineerde beperkingen buiten de instellingen geprioriteerd te worden. Zoals dit ook in andere landen, waaronder Groot-Brittannië, gebeurt.

Deze mensen zijn vaak bekend bij hun huisarts, maar ook aan te schrijven op basis van hun Wlz-indicatie.

De volledige brief kunt u hier lezen.