Oirschot

Het bestuur van de ledengroep Oirschot bestaat uit de volgende personen:

vice-voorzitter: dhr. C. van Lieshout
secretaris/penningmeester: dhr. A.G.M (Ad) Schoenmakers
algemeen lid: mw. D. Vasen-Hoppenbrouwers
algemeen lid: mw. P. (Petra) van de Oever-Kerkhof