Waterland

WOENSDAG 13 MAART 2024 THEMADAG ‘PLICHTEN EN RECHTEN IN EEN ZORGINSTELLING’

KansPlus Waterland, belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking organiseert de themadag “RECHTEN EN PLICHTEN IN EEN ZORGINSTELLING”

In elke zorginstelling hebben cliënten, verwanten/naasten van cliënten en professionals te maken met regels en wetten. Op deze themadag behandelen we een aantal (nieuwe) wetten en regels.

Programma van deze themadag:

10.30-10.35 uur Opening door KansPlus Waterland
10.35-11.15 uur Wat moet er in een zorgplan staan en wat juist niet? En welke rechten kun je daaraan ontlenen?
Spreker: Judith Kemp, beleidsadviseur Raphaëlstichting
11.15-12.15 uur Wat betekent de WZD (Wet zorg en dwang)? Waarom gaat dit niet alleen over het fixeren, maar ook om het verbieden van bv. drinken van cola?
Spreker: Janine Doeswijk, juridisch beleidsadviseur & cliëntenvertrouwenspersoon Wzd bij Zorgstem
12.15-13.30 uur Lunchpauze met gelegenheid de informatietafels van o.a. een aantal sprekers te bezoeken
13.30-14.30 uur Wie betaalt wat (van de pedicure naar wie gaat er mee naar het ziekenhuis tot wie betaalt een aangepaste fiets)?
Spreker: Nicole Veugelers, adviseur declareren Wlz, team declareren langdurige zorg, VGZ Zorgkantoor
14.30-15.15 uur Rol en taken onafhankelijke cliëntondersteuning
Spreker: Angela Slagter, onafhankelijk cliëntondersteuner bij CliëntondersteuningPlus

De themadag is bedoeld voor verwanten/naasten van mensen, die in een zorginstelling wonen, maar ook voor professionals (begeleiders, PB-ers, teamleiders enz.) uit de (gehandicapten)zorg, die met deze themadag een complete bijscholingsdag* kunnen volgen.

Datum: woensdag 13 maart 2024
Plaats: Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2A, 1483 MA De Rijp
Tijd: 10.30-16.00 uur, inloop/inschrijven vanaf 10.00 uur
Kosten: inclusief lunch/koffie/thee: professionals € 60,00, niet-professionals € 20,00
Aanmelden: verplicht i.v.m. de organisatie via nannie.kruissel@planet.nl (na aanmelding ontvangt u de betalingsinstructies)

Heeft uw organisatie een aanbod mbt dit onderwerp en wilt u een informatietafel voor uw organisatie reserveren, bel dan naar Nannie Kruissel 06-21625449 of mail via nannie.kruissel@planet.nl.

*Met een aanwezigheidsverklaring kunt u punten ‘in de vrije ruimte’ verkrijgen.

 

 

 

 

 

Locatie: Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp (NH).

Voor meer informatie: mail naar nannie.kruissel@planet.nl of bel 06-21625449. Binnenkort meer over deze themadag.

 

 

Er zijn onlangs verschillende bijeenkomsten georganiseerd: informatie-avonden over “Eerste hulp aan ouders”, “Wat kan een professionele bewindvoerder voor je doen” en twee keer “Wat kan de notaris voor je doen?”. Ook organiseerden we een grote themadag over “Prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking” i.s.m. Autisme Centraal.

Wilt u op de verzendlijst komen voor dit soort bijeenkomsten, mail dan naar de voorzitter nannie.kruissel@planet.nl.

 

Wilt u lid worden van KansPlus en woont u in onze regio of wilt u zich bij onze regio aansluiten (ook als u daar niet woont?): laat het ons weten en we zorgen ervoor dat u 50% korting krijgt op uw eerste jaarbedrag!

Voorzitter en contactpersoon:
Nannie Kruissel, Kwadijk 138, 1471 CH Kwadijk, e-mail: nannie.kruissel@planet.nl,  telefoon: 06-21625449

Algemeen bestuursleden:
Margot Huitema, Pieter Kramerstraat 24, 1461AG Zuidoostbeemster, e-mail: margothuitema@icloud.com

Peter Stallenberg, Calvercamp 5, 1141 RT Monnickendam, e-mail: am.greuter@hetnet.nl

Penningmeester:
J.H.B. van de Berg, Mijzerweg 2A, 1463 PG Noordbeemster, e-mail: jochem_van_de_berg@hotmail.com