Waterland

Woensdag 10 april 2024 Filmavond: Moederhart (een film van Nousjka Thomas)

Filmvertoning met nagesprek naar aanleiding van de documentaire ‘Moederhart’. Wat als ik het niet meer kan? Iedereen die intensief voor iemand met een beperking zorgt, staat er weleens bij stil. Wie zal mijn plaats innemen als ik het niet meer kan? Aan wie kan ik het overdragen? Kinderen met een beperking worden steeds ouder en overleven vaker hun ouders. Dat roept de vraag op wie er dan voor het familielid met een beperking kan en wil zorgen. Misschien is er op dit moment geen directe aanleiding om na te denken over de toekomst van je familielid en alles wat je voor hem of haar doet. Dit moment kan dan juist de ruimte en de rust bieden om er wél over na te denken. Op het moment dat zich een crisissituatie voordoet, is nadenken over wat je allemaal belangrijk vindt en wat je graag wilt regelen, vaak erg moeilijk.
In samenwerking met producent Hollandse Helden faciliteert KansPlus vertoningen van de KRO-NCRV documentaire ‘Moederhart’. De film gaat over de grenzen van het moederschap en biedt aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag: Wat als ik het niet meer kan? Gespreksleider is Han Mennen (EMB Nederland).

Plaats: Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2A, 1483 MA De Rijp
Tijd: 19.00-21.45 uur, inloop met koffie/thee vanaf 18.30 uur
Kosten: gratis, maar alleen na aanmelding via nannie.kruissel@planet.nl

Voorafgaand om 18.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van de ledengroep KansPlus Waterland plaats. 

U dient zich hiervoor (apart) aan te melden via nannie.kruissel@planet.nl. Na aanmelding ontvangt u de benodigde documenten. Voor meer info, bel Nannie Kruissel, telefoonnummer 06-21625449.

 

 

Jaarverslag ledengroep Waterland KansPlus 2023

1) Samenstelling bestuur
Het bestuur van de ledengroep Waterland KansPlus bestond eind 2023 uit:
Nannie Kruissel, voorzitter en contactpersoon
Margot Huitema, algemeen bestuurslid
Peter Stallenberg, algemeen bestuurslid
Jochem van de Berg, penningmeester
In 2023 heeft het bestuur één keer vergaderd. De onderlinge communicatie is meest via
e-mail of de app gegaan.

2) Bijeenkomsten in 2023
– 18 januari informatie-avond ‘Wat doet een professionele bewindvoerder?’ Aangenaam Bewind, een bureau voor bewindvoering, gaf een presentatie en er konden vragen worden gesteld. Er waren 28 bezoekers.
– 1 maart informatie-avond ‘Wat kan de notaris voor je doen?’ Een notaris van Abma Schreurs notarissen gaf een presentatie over erfrecht en andere verwante zaken en er konden vragen worden gesteld. Er waren 38 bezoekers. Omdat er meer aanmeldingen waren dan konden worden toegelaten, is deze avond op 12 april herhaald (25 bezoekers).
– 5 april Themadag ‘Prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking’ Een docent van Autisme Centraal was spreker op deze dag. Er waren 68 bezoekers. Op deze bijeenkomsten hebben we veel verwanten gesproken en zelfs nieuwe leden kunnen werven. Op alle bijeenkomsten was MEE Amstel en Zaan op onze uitnodiging aanwezig.

3) Contact met de gemeente Purmerend
In augustus heeft een delegatie van het bestuur een gesprek gehad met de heer Rotgans, wethouder van Purmerend, die o.a. zorg in zijn portefeuille heeft. Dit gesprek had als resultaat dat wij gratis een ruimte kunnen gebruiken in wijkcentrum Triton in Purmerend. Hier willen wij graag gebruik van maken voor m.n. lotgenotencontact in de regio.

4) Social Media
Er zijn accounts aangemaakt op X, Facebook en Instagram. Dit loopt nog geen storm. We bereiken meer verwanten via andere kanalen.

5) Autismenetwerk Zaanstreek-Waterland
We hebben ons aangesloten bij dit netwerk en een aantal vergaderingen van de Stuurgroep bijgewoond. Dit netwerk verspreidt de flyers van onze bijeenkomsten in de regio.

 

In 2024 was er weer een grote themadag op 13 maart over “Rechten en plichten in een zorginstelling”. Onderwerpen waren het zorgplan, wie betaalt wat, de Wzd en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Er zijn eerder verschillende bijeenkomsten georganiseerd over “Eerste hulp aan ouders”, “Wat kan een professionele bewindvoerder voor je doen” en twee keer “Wat kan de notaris voor je doen?”. Ook organiseerden we een grote themadag over “Prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking” i.s.m. Autisme Centraal.

Wilt u op de verzendlijst komen voor dit soort bijeenkomsten, mail dan naar de voorzitter nannie.kruissel@planet.nl.

 

Wilt u lid worden van KansPlus en woont u in onze regio of wilt u zich bij onze regio aansluiten (ook als u daar niet woont?): laat het ons weten en we zorgen ervoor dat u 50% korting krijgt op uw eerste jaarbedrag!

Voorzitter en contactpersoon:
Nannie Kruissel, Kwadijk 138, 1471 CH Kwadijk, e-mail: nannie.kruissel@planet.nl,  telefoon: 06-21625449

Algemeen bestuursleden:
Margot Huitema, Pieter Kramerstraat 24, 1461AG Zuidoostbeemster, e-mail: margothuitema@icloud.com

Peter Stallenberg, Calvercamp 5, 1141 RT Monnickendam, e-mail: am.greuter@hetnet.nl

Penningmeester:
J.H.B. van de Berg, Mijzerweg 2A, 1463 PG Noordbeemster, e-mail: jochem_van_de_berg@hotmail.com