Persoonlijke beschermingsmaatregelen voor zorgmedewerkers- RIVM richtlijn aangepast

Zorgmedewerkers moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen dragen als zij zorg verlenen aan cliënten met (een verdenking op) corona en geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Dat staat in een update van de richtlijn van het RIVM. Daarnaast krijgt zorgpersoneel sinds maandag 21 september voorrang bij coronatesten. Kijk voor meer informatie ook op deze pagina.

Het RIVM meldt dat beschermingsmiddelen niet nodig zijn als de afstand tot de cliënt meer dan 1,5 meter is. Persoonlijke beschermingsmiddelen bestaan uit:

  • Bril
  • Schort
  • Wegwerphandschoenen
  • Een spatwaterdicht chirurgisch mondneusmasker (type IIR)

Daarnaast moeten zorgmedewerkers natuurlijk ook de algemene hygiënerichtlijnen volgen (geen handen geven, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken).

Voor richtlijnen voor gebruik van medische mondneusmaskers door patiënten uit medische risicogroepen zie https://lci.rivm.nl/gebruik-van-medische-mondneusmaskers-door-patienten-uit-medische-risicogroepen