Brochure Wet zorg en dwang

0,00

In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

 

Beschrijving

De Wzd is een ingewikkelde wet. Het regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Of die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling moeten wonen. In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

De brochure is gratis te downloaden via deze link.

Heeft u liever een papieren versie? Bestel hem dan hier.

Wilt u meer dan 5 exemplaren bestellen? Doe dat dan niet via de winkel, maar stuur een mail naar info@kansplus.nl. De verzendkosten zijn dan: voor 6-16 exemplaren € 4.10 en vanaf 18 exemplaren € 7.25.

Uitgave van Samen sterk voor kwaliteit
De brochure is gemaakt door KansPlus en LFB en is een uitgave van het programma Samen sterk voor kwaliteit. Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS.  Samen Sterk voor kwaliteit  is onderdeel van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat er op is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.