Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Na de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 27 oktober ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen covid 19. De tijdelijke wet vervangt de huidige noodverordeningen en geldt in eerste instantie voor drie maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds met drie maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk dat de wet tussentijds wordt ingetrokken, zodra deze niet meer nodig is. Het parlement wordt bij dergelijke besluiten betrokken. De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, naar verwachting op 1 december 2020.

De actie van de cliëntorganisaties, waaronder KansPlus, richting de Tweede Kamer heeft succes gehad en geleid tot enkele amendementen waarin bezoek van mantelzorgers en naasten goed geregeld is.

In artikel 58o lid 2 is geregeld dat zorgaanbieders geen beperkingen of andere voorwaarden mogen stellen aan de toegang aan mantelzorgers.
In artikel 58o lid 5a staat dat er geen beperkingen mogen worden opgelegd voor de toegang van tenminste één familielid of naaste, behoudens in geval van uitzonderlijke omstandigheden.

Het is belangrijk te weten dat als er beperkingen worden opgelegd, deze als vrijheidsbeperkende maatregelen gezien kunnen worden en daarmee vallen onder de bepalingen van de Wet zorg en dwang.

Het verloop van de invoering en het volledige wetsvoorstel kunt hier lezen.

KansPlus heeft op 26 augustus, mede namens een aantal andere cliëntorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, in een brief aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met name aandacht gevraagd voor de positie van de naaste van de persoon met een verstandelijke beperking. KansPlus en de anderen zien graag dat met het begrip ‘mantelzorger’ ook de belangrijke naaste wordt bedoeld die niet per definitie zorg verleent.

De volledige brief kunt u hier lezen: brief tijdelijke wet covid-19