Update handreiking bezoek en logeren 10 mei 2021

De vaccinatiegraad onder cliënten en/of het feit dat cliënten en medewerkers de kans hebben gekregen om zich te laten vaccineren, zijn voor veel organisaties belangrijke graadmeters om (verder) te versoepelen. Halverwege april 2021 heeft de VGN een monitor onder haar leden uitgezet om een actueel beeld op te halen. Mede op basis van de resultaten uit de monitor is de handreiking bezoek en logeren aangepast. Meer hierover is te lezen op https://www.vgn.nl/nieuws/stand-van-zaken-rond-bezoek-coronatijd

Belangrijk is om in samenspraak op een zo lokaal mogelijk niveau, per woning, samen met cliënten en hun vertegenwoordigers/verwanten. Nu versoepelingen in de samenleving snel gaan, moeten de zorginstellingen daarin meegaan. De handreiking helpt hierbij.

Handreiking_Bezoek en logeren_10 mei 2021