Wanneer wel of geen 2e vaccinatie?

Vanaf 2 april adviseert het RIVM één prik na een doorgemaakte COVID-19 in het afgelopen halfjaar. https://www.rivm.nl/nieuws/vanaf-vandaag-prik-na-doorgemaakte-covid-19-in-afgelopen-halfjaar

Zie ook https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden#eenvaccinatie

Dit geldt echter niet voor mensen die behoren tot de groep medisch hoog-risicogroep. De Gezondheidsraad adviseert om voor vier groepen die onder de medisch hoog-risicogroep vallen een uitzondering te maken. Zij dienen zich uit voorzorg wel tweemaal te laten vaccineren, ongeacht een eventuele doorgemaakte besmetting met het coronavirus in het afgelopen halfjaar. Deze groepen krijgen op dit moment een eerste vaccinatie in de ziekenhuizen. Het gaat om de mensen van wie het immuunsysteem zeer ernstig verzwakt is. Daarnaast krijgen ook mobiele patiënten met een ernstige neurologische aandoening die moeite hebben met ademhalen twee prikken. Bij  kwetsbare cliënten in instellingen, zal de arts afwegen of zij na een doorgemaakte corona-infectie toch een tweede vaccinatie moeten krijgen.