Link naar de pdf

Er is een papieren versie te bestellen voor € 7,50 per exemplaar.

In de digitale toolkit ‘Samen beslissen- samen doen!’ staat informatie voor naasten over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Er is op verschillende manieren informatie en kennis verzameld over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Met als doel dat naasten hierdoor kunnen meewerken aan het tijdig signaleren en goed diagnosticeren van dementie bij hun familielid. En dat zij er zo voor zorgen dat hun familielid juiste en persoonlijke ondersteuning krijgt. In de periode 2019-2022 heeft KansPlus meegewerkt aan het programma (H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking? KansPlus heeft zich binnen dit programma gericht op het onderdeel ’toerusten van naasten’.

In de brochure vindt u:

  • Diepte-interviews:
  • Congres (H)erken jij dementie? online- afwisselend- waardevol
  • De Dementietafel en digitale dementietafel- het verhaal
  • Wat blijft er te raadplegen?