Deel 3 van de wegwijzer over zorg en ondersteuning bij ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking.

Link naar de pdf.

Het is belangrijk dat de zorgorganisatie oog heeft voor het welzijn van ouder wordende mensen. Dat is meer dan gezondheid alleen. Dat gaat ook over in balans zijn en je gelukkig voelen.

Mensen zelf, hun familie en vertegenwoordigers werken mee aan goede zorg en aandacht voor welzijn, door voortijdig wensen en behoeften te benoemen. De vragen in deze wegwijzer kunnen daarbij helpen.