Deel 4 van de wegwijzer over zorg en ondersteuning bij ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking.

Link naar de pdf

Er zijn aandoeningen die bij het ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking, bijzondere aandacht vragen. Bijvoorbeeld als iemand autisme heeft of dementeert.

Als het om dit soort onderwerpen gaat, is meepraten en inspraak van familie en vertegenwoordigers noodzakelijk. Het is daarom belangrijk dat de zorgorganisatie hier mogelijkheden voor biedt. En dat familie en vertegenwoordigers ­ ook ongevraagd ­ van zich laten horen. De vragen in deze wegwijzer kunnen u hierbij op weg helpen.