In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

 

De Wzd is een ingewikkelde wet. Het regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Of die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling moeten wonen. In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

De brochure is gratis te downloaden via deze link.

Heeft u liever een papieren versie? Bestel hem dan hier. Dit kan tot maximaal 5 exemplaren.

Wilt u meer dan 5 exemplaren bestellen?
Doe dat dan niet via de winkel, maar stuur een mail naar info@kansplus.nl. De verzendkosten zijn dan: voor 6-16 exemplaren € 4.10 en van 18-20 exemplaren € 7.25.
Er kunnen maximaal 20 papieren exemplaren worden geleverd. Wilt u meer exemplaren? Vraag dan naar de drukversie. Hiermee kunt u de brochure zelf eenvoudig laten printen.

Uitgave van Samen sterk voor kwaliteit
De brochure is gemaakt door KansPlus en LFB en is een uitgave van het programma Samen sterk voor kwaliteit. Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS.  Samen Sterk voor kwaliteit  is onderdeel van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat er op is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.