In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

Er wordt gewerkt aan een addendum bij de brochure. In het najaar van 2022 is deze gereed en is de brochure met het addendum hier te bestellen/downloaden.

 

De Wzd is een ingewikkelde wet. Het regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Of die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling moeten wonen. In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

Er wordt gewerkt aan een addendum bij de brochure. In het najaar van 2022 is deze gereed en is de brochure met het addendum hier te bestellen/downloaden.

Uitgave van Samen sterk voor kwaliteit
De brochure is gemaakt door KansPlus en LFB en is een uitgave van het programma Samen sterk voor kwaliteit. Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS.  Samen Sterk voor kwaliteit  is onderdeel van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat er op is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.