In dit manifest treft u zes korte stellingen aan, die samen het manifest vormen. Dit wordt gevolgd door een uitgebreide uitleg waarom dit manifest is opgesteld en een toelichting per stelling. Als bijlage is een tekst bijgevoegd waarin wordt uitgelegd wat het verschil is tussen een familievereniging enerzijds en een cliënten-, verwanten-, vertegenwoordigers- of familieraad anderzijds.